تامین امنیت غذایی؛ کلید موفقیت سعودی در آزمون کرونا

تولید داخلی محصولات کشاورزی به ۶۱.۴ میلیارد ریال رسید

سعودی با در نظرگرفتن رویکرد استراتژیک از آشفتگی تولید و توزیع مواد غذایی عبور کرد و قادر به فراهم کردن امنیت غذایی در کشور شد.

عبد الرحمان بن المحسن الفضلی وزیر محیط زیست و آبیاری و کشاورزی سعودی توضیح داد «سعودی موفق به مهار آشفتگی در زنجیره تولید و توزیع کالا شد. اختلال در زنجیره تولید و توزیع محصولات غذایی بر تمام کشورها تاثیر گذاشت. اما به هر حال سعودی الگوی خوبی در زمینه اجرای استراتژی امنیت غذایی و همکاری بخش دولتی و خصوصی و رفتار مسئولانه در عرضه کالا برای کشورهای جهان شد».

او افزود «عملکرد نهادینه و دیرینه وزارت محیط زیست و آبیاری و کشاورزی که از چهار سال پیش شروع شد در بحران کنونی به ثمر نشست». الفضلی در یک نشست خبری خاطر نشان کرد «پاندومی کرونا پیامدهای بسیار ناگواری داشت و به شدت روی تولید و توزیع محصولات غذایی در جهان تاثیر منفی گذاشت. سعودی از طریق تامین امنیت غذایی و کشاورزی از این مشکل عبور کرد».

او یادآور شد «اقدامات و عملکرد سعودی در دوره بحران کرونا نتیجه یک برنامه از پیش تعیین شده با همکاری تمام بخش های دولتی در چهار سال گذشته است».

الفضلی توضیح داد «فراوانی مواد غذایی و محصولات کشاورزی مرغوب در دوره کرونا بیانگر موفق بودن استراتژی دولت و اعتماد مردم به این محصولات در دوره بحران به ویژه در زمان منع آمد و شد است».

او افزود «وزیر محیط زیست و آبیاری و کشاورزی با استفاده از ویژگی های آب و هوایی هر منطقه به حمایت از کشاورزی در مناطق پرداخت که همین منجر به تولید بالای محصولات کشاورزی به ارزش ۶۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال شد. این رقم چهار درصد تولید ناخالص داخلی غیر نفتی است».

الفضلی تاکید کرد «افزایش تولید محصولات کشاورزی مرغوب باعث ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی و کاهش استفاده از آب های زیرزمینی برای کشاورزی شد. میزان استفاده از آب های زیرزمینی در کشاورزی در ۲۰۱۹ به بیش از ده میلیارد متر مکعب رسید. صعود دو پله ای سعودی در شاخص امنیت غذایی جهانی (GFSI) از جایگاه سی ام در میان ۱۱۳ کشور از جمله دستاوردهای یاد شده است.

الفضلی یاد آور شد «میزان وام صندوق توسعه کشاورزی در ۲۰۱۹ به یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال رسید و همین منجر به رشد بخش کشاورزی و افزایش نیرو در این بخش شد».

او گفت «حمایت گسترده خادم حرمین شریفین از بخش کشاورزی به دستاوردها و موفقیت های یاد شده در شاخص امنیت غذایی جهانی انجامید. دولت برای تحقق پیشرفت های بیشتر در آینده تلاش می کند».

الفضلی خاطر نشان کرد «سعودی دارای بیشترین ذخایر گندم و آرد در خاورمیانه است که به بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن می رسد. زنجیره های تولید مواد غذایی با ظرفیت تولیدی روزمره قادر به تامین نیازمندی مردم هستند. محصولات در دسترس هم مرغوب هستند و هم به فراوانی در دسترسند».

الفضلی توضیح داد «یکی از دلایل اصلی فراوانی محصولات غذایی با قیمت مناسب آگاهی و اعتماد مردم به حکومت است. هماهنگی و همکاری بین بخش خصوصی و دولتی منجر به افزایش بازدهی و کیفیت در مرحله تولید و توزیع محصولات کشاورزی شد». او تاکید کرد «سعودی در تامین محصولات کشاورزی بسیاری به خودکفایی نسبی رسیده است. سعودی در تولید خرما (۱۲۵ درصد)، سبزیجات (۶۰ درصد)، تخم مرغ (۱۱۶ درصد)،  شیر و فرآورده هایش (۱۰۹ درصد) و ماهی (۵۵ درصد) خودکفا شده است».