گفتگوی 25 سال پیش المجله با حسنی مبارک

اگر در مصر دموکراسی نبود همه باید زندانی می شدند

آرشیو المجله پر از رویدادهای سال های دور و دراز سی سال پیش و نوشته های نویسندگان معروفی است که برخی از آنها در چند سال گذشته از دنیا رفتند و نیز گزارش های تحقیقی از لبنان تا افغانستان تا سومالی و جاهای دیگر است.

چندین مطلب در المجله درباره حسنی مبارک رییس جمهور اسبق مصر از جمله ماجرای بازداشت و محاکمه او به اتهام جنایت هایی که در جریان انقلاب مصر مرتکب شد منتشر شده است. حسنی مبارک در 25 فوریه 2020 درگذشت.

 مبارک در یکی از سفرهای استانی

محمد حسنی مبارک در سال 1987 با عثمان العمیر از المجله و عبد اللطیف المناوی رییس دفتر المجله در قاهره دیدار کرد. در این گفتگو به موضوع نامزدی مبارک در انتخابات برای دوره دوم ریاست جمهوری اشاره شد. مبارک در آن دیدار گفت حضور کاندیداهای دیگر برای رقابت با او در انتخابات ایرادی ندارد.

 مبارک و عثمان العمیر

مبارک همچنین درباره جریان های افراطی «تروریستی» صحبت کرد. او افزود که این گروه ها نماینده مذهب یا دین خاصی نیستند.

او درباره اپوزیسیون رژیم در مصر و مناسبات مصر با سعودی و لیبی و آمریکا و فلسطین و نیز فرزندانش سخن گفت.

مبارک خاطر نشان کرد «فرزندانم آدم های معمولی هستند و رفتارشان پیش و پس از ریاست جمهوری من تغییر نکرده است».

عبد اللطیف المناوی روزنامه نگار مصری که با المجله همکاری می کرد گپی با مبارک در باغ کاخ ریاست جمهوری زد. این گفتگوی کوتاه پیش از گفتگوی مفصلی بود که المجله در 1987 با مبارک انجام داد.

المناوی همچنین کتابی با عنوان «18 روز آخر نظام مبارک» نوشت. او در کتاب به چند روز پیش از برکناری مبارک از مقام ریاست جمهوری مصر و رازها و ناگفته های مراکز تصمیم گیرنده در آن روزهای انقلاب ژانویه 2011 و نقش ارگان های موثر در این رویداد مثل سازمان تلویزیون حکومتی و شبکه های ماهواره ای و کاخ ریاست جمهوری و تلاش بعضی از روزنامه های غیر دولتی برای کنترل بحران اشاره کرده است.

نویسنده در این کتاب ضمن اشاره به تشدید فاصله بین حسنی مبارک و مردم در ماه های آخر حکمروانی اش افزود «جمال مبارک پسر حسنی مبارک و احمد عز بازرگان معروف مصری در دنیای دیگری بودند و واقعیت ها را نمی دیدند».

المناوی در جای دیگری و در گفتگو با یک شبکه ماهواره ای عربی گفت «مبارک در چند سال آخر زعامت خود به دلیل بیماری و مرگ نوه اش قدرت را دربست به پسرش جمال واگذار کرده بود».

او یادآور شد «گروهی که دور و بر جمال مبارک جمع شده بودند می خواستند از او فرعون بسازند».

المناوی افزود «مبارک در روزهای آخر ریاست جمهوری کاملا از تحولات دور نگه داشته شده بود و تدابیر امنیتی در دفتر ریاست جمهوری افزایش یافته بود. او بر خلاف دهه های هشتاد و نود میلادی از مردم فاصله گرفته بود».

 

*اين نوشته در 8 فوریه 2012 در سایت عربی المجله منتشر شده است.