لبنان و حزب الله

گویا دستگاه رسانه ای «حزب الله» به سختی به تکاپو افتاده تا نشان دهد که آمریکایی ها با نخست وزیری حسان دیاب به جای سعد حریری مشکلی ندارد و از او حمایت می کنند.

در این میان، سفر دیوید هیل معاون وزیر امور خارجه آمریکا به لبنان در کانون توجه رسانه های حزب الله قرار گرفت و از آن به عنوان رضایت آمریکا از تصدی پست نخست وزیری از سوی حسان دیاب یاد کردند.

رسانه های حزب الله درباره دیدار دیوید هیل و باسیل داماد رییس جمهور لبنان و فضای دوستی در جریان این دیدار  با آب و تاب هر چه تمام تر صحبت کردند.

دیوید هیل مقام های لبنانی را به تشکیل دولت و اجرای اصلاحات ضروری برای خیزش اقتصادی و سیاسی فراخواند. او گفت که دولت آمریکا از لبنان حمایت می کند تا نشان دهد نسبت به فرآیند تشکیل دولت و نخست وزیری دیاب خوش بین است. گفتنی است حسان دیاب معاونت ریاست دانشگاه آمریکایی در بیروت را به عهده داشت.

هدف این هیاهوی رسانه ای این بود تا مردم به پا خاسته و معترض به طبقه سیاسی حاکم را متقاعد کنند که دولت جدید لبنان دستکم از حمایت آمریکایی ها برخوردار است.

 پیشتر گفته شد که آمریکایی ها ترجیح می دادند نواف سلام به پست نخست وزیری لبنان برسد نه حسان دیاب. و اینکه تعیین حسان دیاب به نارضایتی آمریکایی ها دامن خواهد زد و منجر به وخیم تر شدن وضع مالی و اقتصادی لبنان می شود.

البته چنین مواردی پیشتر اتفاق افتاده است. وقتی میشل عون سه سال پیش به عنوان رییس جمهور لبنان تعیین شد حرف و حدیث ها درباره کاندیداتوری فرد وابسته به حزب الله به عنوان وزیر بهداشت بالا گرفت. گروهی گفتند که انتخاب چهره وابسته به حزب الله در مقام وزیر بهداشت واکنش تند آمریکا را به دنبال خواهد داشت.

حزب الله در آن زمان گفت که این پست باید در اختیار گروه تابعش قرار بگیرد و این نشانگر به چالش کشیدن آمریکا و پیروزی اراده ملی است.

اما آقای جبق بدون هیچ دردسر خاصی از سوی آمریکا وزیر بهداشت لبنان شد.

اگرچه گروهی در ایالات متحده آمریکا خواستار تحریم وزارت بهداشت لبنان بودند اما حزب الله به خوبی می دانست که دولت آمریکا تاسیساتی که با زندگی روزمره مردم در ارتباط هستند را تحریم نمی کند.

دولت آمریکا پیشتر نیز از فشار بر بانک ها در راستای مسدود کردن حساب های بانکی بانک رسول اعظم دست برداشت.

مساله مهم این است که این هیاهوی رسانه ای درباره موضع دولت آمریکا درباره سیاست لبنان مبالغه آمیز به نظر می رسد.

سیاست دولت آمریکا درباره لبنان واضح و آشکار است. آمریکایی ها از نهاد نظامی لبنان حمایت می کنند چرا که به آن اعتماد دارند و به فرمانده آن اعتماد دارند. شاید آمریکایی ها تصور می کنند که نهاد ارتش در صورت فروپاشی «حزب الله» می تواند امنیت کشور را تامین کند.

به هر حال، هیل دست دوستی به طرف لبنان دراز کرد اما این دلیل نمی شود که وزارت خزانه داری آمریکا از تحریم حامیان مالی «حزب الله» دست بردارد.

آخرین مورد تحریم این افراد شامل حال صالح عاصی تاجر متمول و شریک او ناظم احمد و یکی از همکارانشان به نام طونی صعب شد.

دولت آمریکا به سادگی تلاش می کند تا حساب «حزب الله» را از بقیه لبنان جدا کند.

«حزب الله» تلاش می کند تا به آمریکایی ها القا کند که او نیز می تواند در ظاهر حساب خود را از بقیه لبنان جدا کند و برای همین هم پای حساب دیاب معاون رییس دانشگاه آمریکایی را وسط ماجرای نخست وزیری کشید.

لبنان اصولا پس از تحریم های آمریکا و انزوای عربی و نیز فساد گسترده سیاستمداران حاکم وارد بحران اقتصادی تمام عیار شد. بنا به گزارش های مطبوعات جهان دولتمردان لبنان در سی سال گذشته بیش از 800 میلیارد دلار پول مردم را غارت کردند.

پرسش: چطور تحریم های آمریکا تا این اندازه اقتصاد لبنان را تحت تاثیر قرار داد؟

جواب: ساز و کار اقتصادی در لبنان اصولا بر پایه پولشویی شکل گرفته است. عملیات عمرانی و خیزش اقتصادی بیروت در چند سال گذشته و افزایش جنون آمیز نرخ آپارتمان در بیروت چیزی جز سرپوش برای عملیات گسترده پولشویی نبود.

وقتی وزارت خزانه داری آمریکا بانک لبنانی کانادایی و بانک جمال تراست را تحریم کرد اقتصاد لبنان ضربه سهمگینی خورد و کشور گرفتار بحران مالی تمام عیار شد.

یک نکته را هم آمریکایی ها و هم حزب الله به خوبی می دانند اما دو طرف به آن توجه نمی کنند یا سعی می کنند آن را به تاخیر بیندازند. نکته مهم این است که لبنان و «حزب الله» در مسیر  تصادم و تقابل قرار گرفته اند. تفکیک این دو از هم فایده ندارد. اگر حزب الله تحریم شود همه لبنان تاوان آن را پرداخت می کند.

 


Subscribe to the discussion