«قیام گرسنگان» نتیجه مشکلات انباشته شده است

مقام ارشد حزب نیروهای لبنانی به المجله: انکار واقعیت توسط برخی گروه ها لبنان را به این روز انداخت

مردم لبنان در اعتراض به اوضاع بحران زده سیاسی و اقتصادی و معیشتی در این کشور به پا خاسته اند. معترضان موفق شدند تا معادلات داخلی و منطقه ای را دگرگون کنند. مردم با مشکلاتی از قبیل مالیات سنگین و بیکاری و فقر روز افزون دست و پنجه نرم می کنند.

نکته قابل توجه، شیوه دموکراتیک و آگاهانه اعتراضات سراسری در لبنان است. مردم با گرایش های سیاسی و مذهبی و فرقه ای گوناگون در این تحرکات حضور دارند.

واکنش های رسمی با استعفای سعد حریری و وزیران وابسته به حزب نیروهای لبنانی آغاز شد. اما گروهی اینگونه ترویج کردند که گویی حزب نیروهای لبنانی در صدد سوار شدن بر موج اعتراضات مردمی است.

المجله در این راستا با جورج عدوان وکیل دادگستری و معاون رییس هیات اجرایی در حزب نیروهای لبنانی و رییس کمیته اداره و دادگستری لبنان گفتگو کرده است.

متن گفتگو به شرح زیر است:
 
قشر وسیعی از مردم لبنان به کلیه احزاب سیاسی کشور اعتراض دارد. احزاب سیاسی یکی از بخش های اصلی جامعه لبنان هستند. این خواسته مردم را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
من به شخصه موضوع را به این شکل ارزیابی نمی کنم. مردم به دلیل شرایط معیشتی و اقتصادی به خیابان ها ریختند. وقتی مردم به این دلایل اعتراض کردند دیگر فرقی بین شهروند وابسته به یک حزب و شهروند وابسته به حزب دیگر وجود ندارد. مردم از کلیه احزاب و گروه ها علیه اوضاع کنونی به پا خاستند.

به نظرم، قیام گرسنگان نتیجه مشکلات انباشته شده است. این مشکلات و خواسته ها در سال های متمادی روی هم جمع شدند. مردم آب و برق ندارند. سطح بیکاری جوانان بی سابقه است.
اینها همه مشکلات انباشته شده است که در اصل به معیشت مردم برمی گردد.

بنابراین همه مردم درد مشترکی دارند.

ما به جای دسته بندی کردن معترضان باید به خواسته های مشترک آنان توجه کنیم. اکثریت قریب به اتفاق مردم لبنان به وضعیت معیشتی غیر قابل تحمل اعتراض دارند.
 
استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
استعفای آقای سعد حریری واکنش ضروری به خواست مردم به پا خاسته است. دولت هایی که روی اعتماد مردم حساب می کنند و از مردم مشروعیت می گیرند می دانند که بدون اعتماد مردم کاری از دستشان ساخته نیست. لبنان اینک در این شرایط قرار دارد.
مردم در اعتراضات به شرایط کنونی به خیابان ها ریختند و کشور را به تعطیلی رساندند. به هر حال، حق با معترضان است. آنها به ارکان حاکمیت گفتند که به آنها اعتماد ندارند.

آقای حریری با استعفای خود در واقع این پیام را به مردم داد که علاقه ای به ماندن در قدرت و قرار گرفتن در برابر انقلاب ندارد. استعفای حریری سرآغازی برای مرحله نوین است و باید دولتی متشکل از کارشناسان و متخصصان تشکیل شود. بدین ترتیب، اعتماد از دست رفته مردم به دولت بازمی گردد.

 آیا تشکیل دولت کوچک متشکل از افراد کارشناس در شرایط کنونی امکان پذیر است؟

به نظرم، خواسته اصلی مردم تشکیل دولت متشکل از افراد کارشناس و متخصص است.

مساله مطرح در اعتراضات که مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق مردم است تشکیل کابینه  بی طرف و متشکل از افراد کارشناس و متخصص است. چنین دولتی می تواند در راستای انجام اصلاحات مورد نظر و مبارزه با فساد و بازگرداندن پول های غارت شده فعالیت کند.

این مطالبات به حق در شرایط کنونی قابلیت اجرایی دارند.

اگر کابینه جدید با حضور افراد کارشناس و متخصص تشکیل نشود مورد قبول مردم نخواهد بود و موجب بروز اعتراضات جدید می شود.

مردم از دست اغلب طبقه سیاسی خشمگین هستند و این گروه را مقصر اوضاع کنونی می دانند. تشکیل کابینه جدید و نمایندگان جدید که از شایستگی و کارآمدی و مهارت برخوردار باشند ضروری است.

باید دولت در شرایط کنونی دچار تحول ظاهری و ساختاری شود.

 گروهی حزب نیروهای لبنانی را به سوار شدن روی موج اعتراضات متهم می کنند و می گویند این حزب در بستن جاده ها در راستای دست یابی به اهداف سیاسی خود دست دارد. گفته می شود حزب نیروهای لبنانی به دنبال استفاده از اعتراضات مردمی برای سرنگونی رییس جمهور است. نظر شما در این باره چیست؟

حزب نیروهای لبنانی خواسته مشخص و شفافی دارد. این حزب به دنبال تشکیل کابینه ای با حضور افراد کارشناس و متخصص است.

حزب نیروهای لبنانی بر این باور است که دولت کنونی نتوانسته وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد و اصلاحاتی انجام دهد.

حزب نیروهای لبنانی به این نتیجه رسیده که اصلاحات تنها با تشکیل چنین کابینه ای قابلیت اجرایی دارد.

باید نکته مهمی را هم اینجا اضافه کنم. یکی از دلایل اصلی که ما را به این روز انداخت این است که بخش گسترده ای از طبقه سیاسی حاکم منکر اوضاع کنونی هستند. گروهی به جای اینکه به صدای مردم گوش کنند سرگرم اتهام زنی به حزب نیروهای لبنانی هستند. باید به مشکلات بزرگی که داریم اعتراف کنیم. باید رویکرد فریب و ترس از آینده را کنار بگذاریم.

آیا استعفای حریری را به عنوان شکست «حزب الله» و دبیر کل این گروه ارزیابی می کنید؟ دبیر کل «حزب الله» بارها گفت دولت استعفا نمی کند. موارد درگیری و خشونت در اعتراضات پیش از استعفای حریری را چگونه ارزیابی می کنید؟

مطالبات عمده اعتراضات با مشکلات معیشتی و روزمره مردم گره خورده است. معترضان به سلاح «حزب الله» اشاره نکردند. این دو موضوع جداگانه هستند و مطالبات معیشتی مردم در اولویت قرار دارند.

فارغ از اینکه دیدگاه حزب نیروهای لبنانی درباره سلاح حزب الله چیست این مساله جزو مطالبات مردمی در شرایط کنونی نیست.

نکته مهم این است که دولتمردان از جنبش مردمی سوءاستفاده نکنند و مسائلی که با مطالبات مردم فاصله دارد مطرح نکنند.

در مورد درگیری و خشونت علیه معترضان دو رفتار متفاوت وجود دارد:

رفتار معترضان که از خشونت و درگیری فاصله گرفته اند. حدود نیمی از جمعیت لبنان به خیابان ها ریختند اما حتی یک مورد درگیری نیز گزارش نشد.

مردم لبنان به شکل متمدنانه و مسالمت آمیز به پا خاستند و به گرسنگی و گرفتاری و اوضاع اقتصادی اعتراض کردند. آنها در اعتراضاتشان آواز می خوانند و سیمای متمدنانه ای از خود به جهانیان نشان دادند.

اما در مقابل، آشوبگری و خشونت بیش از حد را دیدیم. رویکرد این عده در خارج از چارچوب مطالبات اکثریت مردم و چشم انداز آنها قرار دارد. آشوبگران و متخلفین نمی توانند در شرایط کنونی و آینده کشور نقش آفرینی کنند.

آیا نمایندگان و وزیران اطلاعات حساب های بانکی خود را اعلام می کنند؟ آیا این اقدام برای شفافیت سازی مسئولان کافی است؟

نمایندگان این حزب مانعی برای اعلام اطلاعات حساب های بانکی خود ندارند.

البته این اقدام کافی نیست. دستگاه قضایی مستقل و کارآمد مقدمه اصلی این اصلاحات و حسن اجرای آنهاست.

متاسفانه دستگاه قضایی در لبنان نه مستقل است و نه کارآمد. انتصاب قضات بر مبنای غیر فرقه ای و غیر سیاسی پایه تشکیل دستگاه قضایی مستقل است.

بنابراین، گام اول، تصویب قانون استقلال دستگاه قضا و تعیین قواعد شفاف و مشخص برای ساز و کارهای انتصاب مقام های دستگاه قضا بر مبنای کارآمدی و شایستگی است. گام دوم روی کار آمدن قضات مستقل و غیر وابسته است. اگر این اقدامات عملی شود کلیه اصلاحات قابلیت اجرایی دارند!