الصادق المهدی: کودتا علیه کودتا در سودان دور از ذهن نیست

الصادق المهدي رهبر مهم ترين حزب اپوزیسیون رژیم سودان به رویترز گفت «چنانچه شورای نظامی انتقالی و گروه های اپوزیسیون درباره واگذاری قدرت توافق نکنند وقوع کودتای دیگر دور از ذهن نیست».

المهدی افزود «تصور می کنم شورای انتقالی نظامی بعد از خروج از بن بست کنونی قدرت را به حکومت غیرنظامی واگذار می کند». او خاطر نشان کرد که تنها در صورت اجرای انتخابات و نه در دوره انتقالی مساله نامزدی برای انتخاب را بررسی می کند.

او درباره فرماندهان ارتش که روز 11 آوریل علیه پرزیدنت عمر البشیر کودتا کردند گفت «تصور می کنم که آنها حسن نیت دارند». البشیر به دنبال یک کودتای نظامی به قدرت رسید و یک شورای انتقالی نظامی در آن زمان تشکیل داد.

الصادق المهدی خاطر نشان کرد «شورای نظامی به دنبال تشکیل دولت نظامی در کشور نیست».


Subscribe to the discussion