طرح ابتکاری سعودی برای کمک مالی به کشورهای فقیر

 

نیویورک – احمد طاهر

نقش آفرینی مسئولانه پادشاهی عربستان سعودی در عرصه های انسانی و سیاسی و اقتصادی ادامه دارد. این نقش با جایگاه این کشور در عرصه اسلامی و بین المللی و اجرای برنامه های سند چشم انداز 2030 و تحقق اهداف برنامه توسعه پایدار همسویی دارد. حکومت سعودی در این راستا قرض 6 میلیارد دلاری کشورهای فقیر را بخشید. این اظهارات توسط محمد بن عبد الرحمان القاضی رییس کمیته دوم نمایندگی دائم سعودی در نیویورک در جلسه بررسی بند «فعالیت های اجرایی توسعه محور در کمیته دوم اقتصادی و مالی هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل» عنوان شد. سخنان یاد شده بیانگر نقش بشردوستانه سعودی در عرصه بین الملل و منطقه و نیز نشانگر حمایت نامحدود و همکاری دولت سعودی با سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن با توجه به موقعیت این کشور در جهان اسلام و عرصه بین الملل است.

 

 

گفتنی است این طرح انسانی بیانگر دو تحول مهم است:
نخست: دیدگاه سعودی درباره نقش آفرینی در فعالیت های بشردوستانه است. این نقش در عرصه های جغرافیایی و کارکردی متعددی بروز می کند. سعودی به دنبال ارائه بسته های اقتصادی و مالی به کشورهای فقیر است. سعودی با طراحی برنامه های رشد محور در صدد اجرای پروژه هایی برای تامین غذا و دارو و حمایت افراد جامعه و پناهجویان و ظرفیت سازی نهادهای حکومتی در کشورهای متعدد است. میزان کل کمک های مالی سعودی از درآمد ملی 1.9 درصد است. اما عددی که سازمان ملل برای کمک های مالی تعیین کرده حدود 0.7 درصد درآمد ملی به شمار می رود. با این اوصاف، مجموع کمک های مالی سعودی در سی سال گذشته بیش از صد میلیارد دلار بوده است. سعودی همواره به عنوان کشور پیشرو در پاسخ به فراخوان نهادهای سازمان ملل برای کمک رسانی به کشورهای دارای شرایط دشوار و فوق العاده در جهان مطرح بوده است.

سامانه الکترونیکی ثبت آمار کمک های سعودی به کشورهای دیگر در 26 فوریه 2018 راه اندازی شد. این سامانه، یک سکوی ملی و بسیار پیشرفته برای ثبت کلیه حمایت های مالی و انسانی و رشد محور  سعودی به کشورهای جهان و نهادهای بین المللی است. با توجه به نقش مرکز امدادرسانی و اقدامات بشر دوستانه ملک سلمان می توان به نقش آفرینی این کشور در عرصه انسانی پی برد. این نقش همواره مورد تقدیر نهادهای بشردوستانه بین المللی و منطقه ای بوده است. گزارش ماه سپتامبر یونیسف به نقش آفرینی مهم سعودی در کمک رسانی فوری و تامین نیازمندی کودکان جنگ زده یمنی اشاره کرده است.

البته کمک های بشردوستانه سعودی به این حد محدود نشده است. دکتر عبد الله بن عبد العزیز الربیعه مشاور دیوان پادشاهی و سرپرست مرکز امداد رسانی ملک سلمان می گوید دولت سعودی تا سپتامبر 2018 حدود 457 طرح انسان دوستانه به ارزش یک میلیارد و 901 میلیون و 536 هزار و 26 دلار در 40 کشور جهان اجرا کرده که 206 مورد در ارتباط با گسترش توانمندی زنان بوده است. حدود 39 میلیون زن از سال 2015 به این سو تحت پوشش این طرح 341 میلیون و 481 هزار دلاری قرار گرفتند. 171 طرح به ارزش 504 هزار و 962 میلیون دلار در حوزه کودکان اجرا شده و 71 هزار و 584 کودک هم تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.

یمن از جمله کشورهایی است که از بیشترین حمایت سعودی برخوردارند. دولت سعودی تا کنون 13 میلیارد و 412 میلیون دلار به یمن، دو میلیارد و 764 میلیون دلار به سوریه، یک میلیارد و 949 میلیون دلار به مصر، یک میلیارد و 269 میلیون دلار به موریتانی، یک میلیارد و 230 میلیون دلار به نیجر، 567 ميلیون دلار به افغانستان، 549 ميلیون دلار به چین، 521 میلیون دلار به پاکستان، 516 میلیون دلار به اردن و 514 میلیون دلار به تونس و 68 کشور دیگر اختصاص داده است.

 

تحول دوم درباره دستاوردهای سند چشم انداز 2030 سعودی است. شورای وزیران سعودی طرحی مبنی بر بخشیدن بدهی کشورهای در حال توسعه که از شاخص رشد اجتماعی و اقتصادی و توسعه انسانی پایین در معیارهای سازمان ملل برخوردارند تصویب کرد. این اقدام بیانگر دستاوردهای اقتصادی کشور و اجرای درست برنامه های سند چشم انداز 2030 است. دستاوردها و موفقیت های قابل پیش بینی سعودی در حوزه اقتصادی باعث شد تا نقش آفرینی این کشور در حوزه اقدامات بشر دوستانه ادامه یافته و گسترش پیدا کند تا جایی که دامنه این موفقیت به معافیت کشورهای فقیر از پرداخت بدهی کشیده شود. درآمدهای غیرنفتی کشور تا سه ماهه سوم 2018 نسبت به مدت مشابه سال قبل 48 درصد رشد داشته است. هزینه های دولت هم تا سه ماهه سوم 2018 نسبت به مدت مشابه سال قبل 25 درصد رشد داشته است.

دستاوردهای اقتصادی سعودی نقش موثری در پیشبرد رشد اقتصادی داشته و رشد اقتصادی هم به نوبه خود عامل اصلی موفقیت کنفرانس برنامه چشم انداز آینده سرمایه گذاری 2018 (داوس صحرا) به شمار می رود. این کنفرانس توسط صندوق سرمایه گذاری های عمومی و با حضور جمعی از کارفرمایان و بازرگانان و مدیران اجرایی شرکت ها و کارشناسان اقتصادی از کشورهای گوناگون برگزار شد و توافقنامه های کلانی در زمینه های سرمایه گذاری امضا گردید. این دستاوردها بیانگر قدرت و موقعیت سعودی در منطقه و جهان است. موسسه رتبه بندی مودیز چشم انداز رشد اقتصادی سعودی را در حوزه های چهارگانه مثبت ارزیابی کرد:

  • افزایش پیش بینی رشد اقتصادی در سال 2019 از 1.5 درصد به 2.7 درصد. دولت سعودی حجم رشد اقتصادی را حدود 2.3 درصد پیش بینی می کند.
  • کاهش پیش بینی کمبود بودجه در سال 2018 از 5.8 درصد به 3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی.
  • کاهش پیش بینی کمبود بودجه در سال 2019 از 5.2 درصد به 3.6 درصد از تولید ناخالص داخلی.
  • کاهش بدهی عمومی به کمتر از 25 درصد در میان مدت.

 

با توجه به این دو تحول مهم می توان گفت اقدامات بشردوستانه سعودی در راستای محورهای اصلی سیاست خارجی این کشور تعریف می شوند. سعودی در عرصه بین الملل برای کمک به مردم کشورهای جهان بدون هیچ چشمداشتی می کوشد و از این اقدامات در راستای تامین منافع سیاسی بهره نمی گیرد. کمک و حمایت سعودی از کشورها صرفنظر از دیانت یا رنگ و نژاد مردم انجام می شود. نقش آفرینی سعودی در حمایت از ملت های نیازمند در پنج قاره جهان خلاصه می شود. سعودی در آسیا 1004 طرح به ارزش بیش از 22.4 میلیارد دلار و در آفریقا 273 طرح به ارزش 9.97 میلیارد دلار و در اروپا 12 مورد به ارزش 379 میلیون دلار و در آمریکای شمالی 8 مورد به ارزش 376.3 میلیون دلار و در اروپا و آسیای میانه 8 طرح به ارزش 170.3 میلیون دلار اجرا کرده است. دولت سعودی همچنین در 489 مورد به نهادها و نمایندگی های بین المللی و صندوق های توسعه و انسانی منطقه ای و سازمان های خیریه کمک هایی به ارزش 3.49 میلیار ریال (929 میلیون دلار) تا سال 2017 ارائه کرده است.

دولت سعودی در سه حوزه بودجه و برنامه عمومی صندوق ها و نهادهای توسعه محور و کمک های انسانی و امدادرسانی در شرایط فوق العاده سازمان ملل و نیز سازمان های خیریه مذهبی و اجتماعی وابسته به نهادهای بین المللی در قالب کمک های مالی و غیر مالی نقش آفرینی کرده است. بنا به آمارها، بیشترین کمک مالی دولت سعودی به سازمان ملل (309.37 میلیون دلار) و بانک سرمایه گذاری زیربنای آسیا (308.2 میلیون دلار) و دبیر خانه شورای همکاری کشورهای خلیج عربی (225.849 میلیون دلار) و بانک توسعه اسلامی (170.38 میلیون دلار) و صندوق توسعه اقتصادی و اجتماعی عرب (158.22 میلیون دلار) اختصاص یافته است.

بی تردید می توان گفت اهمیت انسان گرایی در تنش ها و حفظ کرامت و جایگاه انسان و توجه به زندگی و فاصله گرفتن از مرگ اندیشی و رعایت کرامت انسانی و تامین آینده انسان با توجه به چالش های متعدد و نبردهای کش دار پیرامونی بیش از پیش آشکار می شود. این اصل حاکم بر سیاست خارجی سعودی برای کمک رسانی به مردم کشورهای گرفتار کشتار و تروریسم و ارتجاع و کشمکش و درگیری به شمار می رود.