نگاهی به نتایج و چالش های داووس صحرا

 

ریاض – ایمان امان

دومین نشست ابتکار عمل برای سرمایه گذاری آینده (داووس صحرا) در ریاض برگزار شد. هدف این اجلاس ارتقای جایگاه و وزن اقتصادی سعودی در خاورمیانه و جهان و شناسایی  فرصت ها و رویکردها و مشکلات سرمایه گذاری در جهان اعلام شد. سه موضوع اصلی در این اجلاس مطرح گردید:

نخست: سرمایه گذاری در طرح های تحول زا.  این محور به نحوه ساخت شهرهای مدرن که به تحول اقتصادی کمک می کنند اشاره دارد.

دوم: «فناوری فرصت آفرین». این محور به نحوه توانمند سازی فناوری نوین و دیجیتال برای بهره برداری از فرصت های اقتصادی نوین می پردازد.

سوم: «توسعه ظرفیت های منابع انسانی» در دنیایی که منابع انسانی و ربات ها در کنار یکدیگر برای ایجاد زندگی امن تر و با ظرفیت تولیدی بالاتر سهیم هستند.

خلاصه اینکه، جوامع و کشورها و حکومت ها نمی توانند با شیوه های پیشین به توسعه اقتصادی بپردازند. توسعه اقتصادی از طریق درک اهمیت استعدادها و فناوری نوین و برنامه ریزی برای حمایت از طرح ها و پروژه های گوناگون انجام می شود.

فناوری

در دنیای امروزی که فناوری تقریبا همه کاره زندگی شده طراحان سیاست های اقتصادی برای برنامه ریزی و اجرای برنامه های راهبردی رشد اقتصادی با چالش های متعدد روبرو هستند. بنابراین، جوامع و کشورها و حکومت ها باید برنامه ها و طرح هایی برای تعامل با نابسامانی اقتصادی ناشی از فناوری تدوین کنند. سرمایه گذاری در فناوری و استفاده از منابع انسانی کارآمد برای دست یابی به رشد اقتصادی و درآمد زایی برای شرکت ها و کارفرمایان ضروری به نظر می رسد. دوران معاصر به شدت مبتنی بر اقتصاد اطلاعات شده که بر تحولات اقتصادی و اجتماعی جهان تاثیر گذار است. برخورداری از استعداد و کارآمدی و دانش فنی و فناوری در دنیای فناوری نوین امروزی مهم ترین امتیاز محسوب می شود. بنابراین، توجه و برخورداری از دانش به روز برای حرکت گام به گام با پیشرفت پرشتاب فناوری دیجیتال و ایجاد سرمایه انسانی در اهداف سعودی نوین مد نظر قرار دارد.

 

 

فناوری؛ بازیگر عمده در چشم انداز 2030 سعودی

در سند چشم انداز 2030 سعودی یک برنامه راهبردی برای تنوع بخشی به اقتصاد سعودی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفت در نظر گرفته شده و بی گمان، فناوری دیجیتال و نوین به عنوان بازیگر اصلی در رسیدن به اهداف چشم انداز 2030 نقش آفرینی می کند. اتوماسیون صنعتی و واردات و ارتقای حوزه مخابرات و خدمات دیجیتال از جمله کارکردهای دیجیتالیزه شدن به شمار می رود. سرمایه گذاری در زیرساختارهای ارتباطات دیجیتال و انتقال سریع اطلاعات و امنیت سایبری منجر به جذب سرمایه گذاری خارجی و نیز ارتقای رقابت پذیری در اقتصاد سعودی می شود.

حوزه فناوری نقش برجسته ای در اجرای برنامه های سند چشم انداز 2030 ایفا خواهد کرد. گفتنی است که اجرای برنامه های سند چشم انداز 2030 در متن سیاست های دولت قرار دارد و بر همین اساس، همه شهروندان و فعالیت های اقتصادی باید به اینترنت و فناوری نوین دسترسی داشته باشند. فناوری اطلاعات ابزار مناسبی برای تضمین دست یابی آسان به اهداف مورد نظر به شمار می رود. فناوری اطلاعات برای اجرای سریع پروژه های اقتصادی مد نظر چشم انداز 2030 ضروری به نظر می رسد. افزون بر این، به کار گیری فناوری اطلاعات منجر به افزایش درآمدزایی حوزه های دیگر به ویژه در واحدهای صنعتی کوچک و متوسط می شود.

حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دستخوش پیشرفت پرشتاب در جهان است. پیدایش فناوری ارتباطات و تبلیغات به شیوه های آسان تر و سیستم انتقال وجه و ثبت فعالیت های بازرگانی و دسترسی به نظام سلامت از جمله کارکردهای اجرایی فناوری اطلاعات به شمار می روند. سعودی با سرمایه گذاری در حوزه فناوری پیشرفته و هوش مصنوعی یکی از کشورهای پیشرو در انقلاب صنعتی چهارم به شمار می رود. توسعه بخش های غیر نفتی از طریق سرمایه گذاری در فناوری هوش مصنوعی یکی از اهداف چشم انداز 2030 بوده که منجر به ارتقای موقعیت راهبردی سعودی در آینده می شود. گزارش شرکت خدمات مشاوره تجاری پی دبلیو سی به افزایش هزینه در حوزه هوش مصنوعی در خاورمیانه و آفریقا از 37.5 میلیون دلار در 2017 به بیش از 100 میلیون دلار تا 2021 اشاره می کند.

گفتنی است که با توجه به تنوع بخشی به درآمدهای اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت و دست یابی به کلیه اهداف چشم انداز 2030 نمی توان اهمیت فناوری دیجیتال و فناوری اطلاعات را دستکم گرفت. فناوری اطلاعات نقش قابل ملاحظه ای در کارآفرینی ایفا می کند. در سند چشم انداز 2030 به موضوع توانمندسازی فناوری به عنوان موضوع کلیدی در راستای دست یابی به اهداف مورد نظر اشاره شده است. مطرح شدن سعودی به عنوان قدرت جذب سرمایه گذاری در سطح جهان و جذب سرمایه از کلیه کشورهای جهان از جمله اولویت های مطرح در این سند است. بنابراین، فناوری مولفه ضروری برای اجرای اهداف سند چشم انداز به شمار می رود. البته، فناوری به سرمایه گذاری کلان نیازمند است، چه اینکه برقراری ارتباط بین کلیه حوزه های بازرگانی و ارتباطات و آموزش و بهداشت و امنیت و انرژی از طریق فناوری انجام می شود.

 

 

ابرشهر هوشمند نیوم

اما کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به عنوان هدف اصلی توسعه اقتصاد ملی در سند چشم انداز 2030 سعودی از چه طریق امکانپذیر است؟ هوش مصنوعی و سرمایه گذاری کلان یکی از گزینه های مطرح برای تحول اقتصادی در سعودی است. پروژه ساخت شهر نیوم در کانون این رویکرد قرار دارد و به عنوان نماد آینده نوین سعودی مطرح است. سعودی با بودجه 500 میلیارد دلاری در این پروژه شرکت کرده است. صندوق سرمایه گذاری های عمومی و چندین سرمایه گذار سعودی و بین المللی هم این پروژه را تامین مالی می کنند. همه ساختمان ها و تاسیسات و سامانه حمل و نقل در نیوم از طریق اینترنت اشیا به یکدیگر وصل می شوند.

گفتنی است که طرح شهر نیوم در راستای اهداف بلندپروازانه سند چشم انداز 2030 اجرا می شود تا از این طریق سعودی به یک الگوی پیشرو در جهان در همه بخش های زندگی تبدیل شود. شهر نیوم بر 9 بخش سرمایه گذاری و آینده تمدن بشری تمرکز دارد: حوزه انرژی، آب، حمل و نقل، فناوری های اساسی، غذا، فناوری دیجیتال، صنایع پیشرفته، رسانه و تولیدات رسانه ای، تفریح و سرگرمی، ارتقای کیفیت زندگی. این، هدف اصلی این طرح است. تعداد ربات ها از تعداد ساکنان منطقه نیوم بیشتر است. این شهر از انرژی خورشیدی استفاده خواهد کرد.