ایسایاس آفورکی ... از رهبر جبهه آزادیبخش خلق تا ریاست جمهوری اریتره


نویسنده: منصف المزغنی
کاریکاتیریست: علی المندلاوی

-ایسایاس سیاستمدار اریتره ای و رهبر جبهه آزادیبخش اتیوپی است که کشورش در سال 1991 به استقلال دست یافت.
-ایسایاس در 24 مه 1993 رسما کار خود را به عنوان رییس جمهور اریتره آغاز کرد.
-او در میان گروه های اپوزیسیون به عنوان حاکم سرکوبگر شناخته می شود که با مشت آهنین در این کشور حکومت می کند.
-ایسایاس بعد از استقلال اریتره در سال 1993 و به دنبال یک جنگ 30 ساله در این کشور به حکومت رسید.

تولد و کودکی
-ایسایاس آفورکی، حاکم مسیحی اریتره در دوم فوریه 1946 در اسمره، پایتخت این کشور به دنیا آمد.

تحصیلات
-او در سال 1965 در رشته مهندسی دانشگاه آدیس آبابا به تحصیل پرداخت اما در سال 1966 انصراف داد و راهی کسلا شد.
-آفورکی در سال 1966 به عضویت جبهه آزادیبخش اریتره در آمد. این گروه برای دست یابی به استقلال کشور و رهایی از سلطه استعماری ایتالیا مبارزه می کرد.
-او با عضویت در جبهه آزادیبخش خلق اریتره در یک پادگان در چین آموزش نظامی دید.

-در سال 1972، ایسایاس به گروه موسوم به نیروهای خلق آزادسازی اریتره پیوست. آفورکی در سال 1977 با همکاری دوستان و طرفدارانش گروه جدیدی به نام «جبهه آزادیبخش خلق اریتره را تشکیل دادند.
-او در سال 1978 دبیر کل جبهه خلق اریتره شد. این گروه در 14 مه 1991 کنترل اغلب مناطق اریتره را در اختیار گرفت و یگان های نظامی وابسته به آن وارد اسمره، پایتخت اریتره شدند.

رسیدن به پست ریاست جمهوری
-او در سال 1994 به عنوان رییس مجلس ملی برگزیده شد.
-در سال 1994، جبهه آزادیبخش خلق اریتره به حزب سیاسی موسوم به جبهه خلق دموکراسی و عدالت تبدیل شد. او هنوز به عنوان دبیر کل حزب فعالیت می کند.

نظام تک حزبی
-آفورکی با پایه گذاری نظام تک حزبی و خودداری از برگزاری انتخابات آزاد مورد انتقاد شدید مخالفانش قرار گرفت. او به تسلط بر ارکان قدرت در کشور متهم شد.
-قرار بود انتخابات در سال 1997 برگزار شود اما نشد.
-در مه 2001، پرزیدنت آفورکی توسط 15 عضو کمیته مرکزی جبهه آزادیبخش خلق اریتره به رفتار غیر قانونی متهم شد. مخالفان در نامه ای که در سایت ها منتشر شد و نسخه ای از آن به دست دیپلمات ها رسید آفورکی را به عدم پذیرش مشورت و رایزنی با گروه های دیگر متهم کردند و خواستار مدیریت شفاف و معتبر و نهادمند و قانونمند شدند.

روابط خارجی خوب
-سی سال از آغاز ریاست جمهوری آسیاس گذشت.
-اما مناسبات داخلی او بر پایه سیاست تک حزبی قرار دارد.
-در خارج از کشور و به ویژه اروپا همواره راهپیمایی در اعتراض به رفتار آسیاس با مخالفانش برگزار می شود.
-اریتره در سطح بین المللی به عنوان کشور عدم مداخله گر شناخته می شود.
-سیاست خارجی اریتره بر پایه آشتی و صلح طلبی متکی است.