سینمای آلترناتیو در رقابت با سینمای کلاسیک در مصر

دکتر اشرف محمد

قاهره: امنیه عادل

مصر صحنه رقابت میان سینمای سنتی و آلترناتیو شده است. هر چند کارگاه های سناریو نویسی تشکیل شده اما این مراکز جای مطالعه آکادمیک سینما را نمی گیرد. سینمای آلترناتیو با فاصله گرفتن از فیلم های تجاری در قاهره گسترش پیدا کرده اند.

سینمای آلترناتیو در قاهره اندکی از فیلم های تجاری فاصله گرفته است و سالن های خاص خود را دارد. سینما گوشه یکی از نمادهای سینمای آلترناتیو بوده که از همان نخستین سال آغاز به کار موفقیت چشمگیر و فزاینده ای کسب کرد.

ناقد سینمایی ماجده موریس

کارگردان سینما خانم ماریان خوری همواره تلاش می کند الگوهای تازه ای برای مخاطبان سینما در مصر مطرح کند. او طرح «پانورامای سینمای اروپا» را برای دنبال کردن فیلم های اروپایی در مصر در سال ۲۰۰۴ عرضه کرد. فعالیت های او در این زمینه تا کنون ادامه دارد. فیلم های پانوراما از ارزش هنری و فرهنگ سینمایی ارزنده ای برخوردار هستند.

سینمای زاویه یکی از نمادهای سینمای آلترناتیو است. سینما دال و طرح موسسه «سینمای دیجیتال عربی» موسوم به «سینما دکه» هم مخاطبان علاقمند به هنر با ذائقه ویژه را جذب می کند.

سینمای آلترناتیو مخاطبان سینمایی با ذائقه ویژه سینمایی و علاقمندان به سینمای غیر سنتی را به خود جذب کرده است.

خانم ماجده موریس ناقد سینمایی با اشاره به نقش جریان های آلترناتیو سینمایی در جذب فرهیختگان و نخبگان سینمایی می گوید «نمادهای یاد شده،  فیلم های سینمایی ویژه با محتوای با کیفیت بسیار بالا عرضه می کنند که با ذائقه هنری علاقمندان جور در می آید. فیلم های ارائه شده در این بخش در سینمای سنتی عرضه نمی شوند.»                                              

دکتز عزه حلیم

یکی از مشخصه های بارز این سینمای مستقل همان فاصله گرفتن از اصل «آنچه مخاطبان می خواهند» و عرضه فیلم هایی است که صاحبنظران سینمایی را به خود جذب می کند. مخاطبان عادی هم با نگرش متفاوتی که سرگرمی و صنعت سینما را با هم دارد آشنا می شوند.

سینمای مصر به تنهایی دستخوش تحول نشده است بلکه تدریس سینما هم در موسسه آموزش عالی سینما از الگوی سنتی فاصله گرفته و در چارچوب «کارگاه های آموزشی» نمود پیدا کرده است. این کارگاه ها دریچه تازه ای به روی علاقمندان به سینما و هنرآموزان گشوده است. در مقابل، استادان موسسه آموزش عالی سینما در مصر بر این باورند که این کارگاه ها شیوه واقعی برای مطالعه هنر سینما و شکل گیری دیدگاه سینمایی -در زمینه کارگردانی یا سناریونویسی و غیره- به شمار نمی روند.

دکتر اشرف محمد رئیس گروه سناریونویسی در موسسه آموزش عالی سینما در مصر می گوید «هنرآموزان با استعدادی هر ساله از این موسسه فارغ التحصیل می شوند. وجود این جوانان منجر به رونق صنعت

سینما می شود. کارگاه های سینما برای عده ای راهکار سریعی برای دست یابی به اهدافشان هستند. آنها به جای اینکه چهار سال درس بخوانند در این کارگاه ها آموزش می بینند. دست اندرکاران کارگاه های سینما هم سود سرشاری به جیب می زنند. اما این کارگاه ها گاهی اوقات اصول سناریونویسی را رعایت نمی کنند و در تدریس سناریونویسی چندان سخت گیری به خرج نمی دهند.»

بازیگر سینما احمد کمال

خانم دکتر عزه حلیم استاد گروه مونتاژ در موسسه آموزش عالی سینما می گوید کارگاه های سناریونویسی نسبت به کارگاه های کارگردانی و مونتاژ آسان تر هستند. سناریونویسی از دو بخش هنری و تخیلی تشکیل شده و بستگی به استعداد هنرآموزان هم دارد.

او افزود «نمی توان برای مهارت و تبحر در صنعت سینما تنها به این کارگاه ها تکیه کرد. علاقمندان باید در دوره های منظم آموزشی ثبت نام کنند و کارگاه های آموزشی فاقد نظم بوده و از قابلیت استمرار برخوردار نیستند.»

احمد کمال بازیگر و استاد کارگاه های آموزشی در مصر می گوید «یکی از ویژگی های مهم این کارگاه های هنری تبادل تجربه است. این موضوع برای دانش آموختگان اهمیت دارد و در تجربه اندوزی مهم است. بازیگران فراوانی در جهان از همین کارگاه های هنری آغاز کردند و به شهرت جهانی رسیدند.»