زنان.. پرچمدار تحول اقتصادی در سعودی

زنان.. پرچمدار تحول اقتصادی در سعودی

جده – ایمان امان

سند چشم انداز 2030 سعودی در راستای متحول کردن اقتصاد این کشور از یک اقتصاد نفتی به اقتصاد متنوع تنظیم شده است. توجه به «نقش زنان» یکی از برنامه ها و اصلاحات اصلی مد نظر چشم انداز 2030 به شمار می رود. در این سند، برنامه هایی در جهت ارتقای شرایط زنان و توانمند کردن آنها برای مشارکت در توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده است.
سعودی کشوری در حال توسعه است. این کشور در 50 سال گذشته همواره به نیروی کار مرد تکیه کرده است. اما همزمان با انتشار چشم انداز 2030 شیوه نوینی برای توانمند سازی زنان در راستای مشارکت در توسعه اقتصادی پایه ریزی شد. بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد سعودی عمدتا نفتی است. سعودی 18 درصد ذخایر ثابت نفتی جهان را در اختیار دارد و بزرگ ترین صادر کننده نفت جهان است. اما حکومت هنوز از ظرفیت عظیم زنان در بخش اقتصادی استفاده نکرده است. بخش قابل توجهی از زنان با وجود برخورداری از آموزش به گردونه کار وارد نشده اند. جمعیت زنان در این کشور 13.5 میلیون نفر است که 9.1 میلیون نفر به سن ورود به بازار کار رسیده اند. میزان مشارکت نیروی کار زنان در 2015 حدود 20.2 درصد در مقایسه با حضور 77.8 درصدی مردان بوده است.
بنا به گزارش بازار کار سعودی که در سال 2016 منتشر شد این کشور در مقایسه با کشورهای گروه بیست با بزرگ ترین عدم تعادل جنسیتی در ساختار شغلی اش روبرو است. هر چند شرایط در دوره اخیر بهتر شده اما مشارکت زنان در ساختار شغلی بسیار محدود ارزیابی می شود. مشارکت زنان در بازار کار افزایش پیدا کرده اما همزمان با آن بیکاری میان بانوان هم بیشتر شده است. شغل آفرینی در کاهش میانگین بیکاری تاثیر نداشت و زنان در حوزه های بسیار محدودی می توانستند به شغل دست پیدا کنند.
سعودی در آستانه تحول اقتصادی قرار دارد. به دنبال انتشار سند چشم انداز 2030 در سال 2016 روند اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در کشور شتاب گرفته است.
این طرح به دنبال تنوع بخشی به اقتصاد کشور و گذار از اقتصاد وابسته به نفت و گاز و تشویق بخش خصوصی و مشارکت شرکت های خرد و متوسط و کارآفرینی برای جوانان است. 70 درصد جمعیت سعودی زیر 30 سال هستند.

توانمند سازی زنان در چارچوب چشم انداز 2030... و برنامه تحول ملی 2020

چشم انداز 2030 با توجه به جنبه اقتصادی فرصت های بزرگی برای توانمند سازی زنان سعودی فراهم می نماید. سند چشم انداز 2030 و برنامه تحول ملی 2020 و برنامه موازنه مالی بر اهمیت مشارکت موثر زنان در بازار کار تاکید می کنند. به گزارش آمارهای رسمی، شمار زنان شاغل در بخش خصوصی سعودی نسبت به دیگر کشورهای جهان بسیار ناچیز است. در برنامه تحول ملی 2020 اهداف استراتژیک 36 گانه ای در راستای توانمند سازی و استقلال و افزایش اعتماد به نفس زنان سعودی تنظیم شده است.
در متن سند چشم انداز 2030 آمده است «اقداماتی برای افزایش حضور زنان در بازار کار از 22 به 30 درصد در 2030 در نظر گرفته شده که منجر به افزایش سه درصدی تولید ناخالص ملی غیر نفتی و کاهش نرخ بیکاری از 12.7 درصد به 7 درصد می شود.»

نقش آموزش در توانمند سازی زنان سعودی

آموزش نقش مهمی در توانمند سازی زنان سعودی در حوزه اندیشه و اقتصاد ایفا می کند. سند چشم انداز 2030 سعودی از بانوان کشور در حوزه های مدرن آموزشی به منظور همراهی با رشد روز افزون فناوری و با توجه به ظرفیت های زنان سعودی برای تقویت و توانمند سازی نیروی کار بومی حمایت می کند. در سند چشم انداز 2030 بر ایجاد فضای مناسب آموزشی برای زنان در راستای تامین تقاضای بازار کار تاکید شده است.

زنان سعودی و آزادی رفت و آمد

زنان سعودی در 24 ژوئن 2018 رسما پشت فرمان نشستند. حق رانندگی زنان نه تنها یک تحول نمادین به شمار می رود بلکه به منظور کاهش شکاف جنسیتی و برخورداری زنان از فرصت های برابر با مردان در حوزه اقتصادی به اجرا گذاشته شد که منجر به افزایش نیروی کار زن و بالا رفتن تولید هم می شود. 34 درصد بانوان متقاضی کار در سعودی بیکار هستند و زنان 86 درصد دریافت کنندگان حقوق بیکاری را تشکیل می دهند. رانندگی زنان موانع بر سر راه آنان برای مشارکت در این تحول اقتصادی را بر می دارد. حالا زنان می توانند خودشان از خانه تا محل کارشان رانندگی کنند و در هزینه های سنگینی که بابت استخدام راننده شخصی پرداخت می کردند صرفه جویی کنند. بنا به آمارها، شمار رانندگان شخصی خارجی در سعودی به حدود 1.3 میلیون نفر در سال 2017 رسید!

زنان سعودی.. نیروی کار تاثیر گذار

زنان 20 درصد نیروی کار کشور را تشکیل می دهند که طبق سند چشم انداز 2030 نرخ مشارکت زنان از 22 درصد به 30 درصد افزایش پیدا می کند. دولت سعودی اقدامات آشکاری در این زمینه در نظر گرفته است.
بخش خصوصی نقش مهمی در کارآفرینی و تقویت مشارکت اقتصادی زنان ایفا می کند و می تواند تعداد فراوانی از زنان سعودی را در بازار کار جذب کند.

اهداف توسعه پایدار سازمان ملل و توانمند سازی زنان

کشورهای عضو سازمان ملل از جمله سعودی اهداف 17 گانه توسعه پایدار را در نظر گرفتند. یکی از آنها (برابری جنسیتی و توانمند کردن زنان و دختران) است. هدف از این ماده پایان دادن به تبعیض علیه زنان و دختران است. این نه تنها یک حق اولیه به شمار می رود بلکه برای شتاب بخشیدن به توسعه پایدار هم ضروری به نظر می رسد.