نیروهای امنیتی به روی معترضان عرب اهوازی آتش گشودند

لندن – "المجله"

نیروهای امنیتی ایران برای متفرق کردن تظاهرات مسالمت آمیز چندین هزار نفری مردم عرب اهواز تیر هوایی و گاز اشک آور شلیک کردند.

به گفته سازمان حقوق بشر اهواز ماموران امنیتی تظاهرات مسالمت آمیز را سرکوب کردند اما بر اثر آن کسی زخمی نشد.

در فیلمی که توسط فعالان عرب اهوازی منتشر شده ماموران امنیتی و نیروی انتظامی به تیراندازی های هوایی گسترده و شلیک گاز اشک آور و تعقیب معترضان به سمت پل نادری واقع در مرکز شهر اهواز پرداختند.

فیلم دیگری هم که منتشر شده ماموران امنیتی را در حال بازداشت گسترده معترضان و تیراندازی بی هدف نشان می دهد.

روز پنجشنبه (29 مارس) شاهد دومین روز پیاپی تظاهرات گسترده و چندین هزار نفری مردم عرب در شهر اهواز مرکز اقلیم عربستان (اهواز) در اعتراض به پخش یک برنامه تلویزیونی بود. در این برنامه به عرب ها توهین شده بود. در این تظاهرات شعارهایی ضد نژادپرستی علیه عرب ها و اقدامات حکومت برای «فارسیزاسیون و محو هویت عربی اقلیم» سر داده شد.

در فیلم ها و ویدیوهایی که منتشر شده جمعیت 5 هزار نفری از جوانان عربی را نشان می دهد که در حال سر دادن سرودهای فلکلوری و معروف اهوازی و شعارهایی از قبیل «جانم فدای تو ای اهواز» به عربی در مناطق مختلف اهواز هستند.

مشارکت گسترده زنان

در یکی از فیلم های منتشر شده زنان عرب اهوازی ضمن مشارکت گسترده در تظاهرات ضد نژادپرستی در اهواز شعارهایی به عربی از قبیل "من اهوازی هستم زیر بار توهین نمی روم" سر دادند.

به گفته برخی فعالان این اعتراضات بعد از ظهر پنجشنبه (29 مارس) در بازار قدیم اهواز به دنبال متفرق کردن تظاهرات خیابان نادری از سر گرفته شد.

تبعیض آشکار

سازمان حقوق بشر اهواز گفت هزاران نفر از مردم عرب اهواز روز پنجشنبه (29 مارس) در خیابان عبدالحمید الخزعل و خیابان نادری در اعتراض به پخش برنامه توهین آمیز به عرب ها در تلویزیون ایران و سیاست های فارسیزاسیون و اقدامات نژادپرستانه و ستم ملی  تظاهرات کردند. نیروهای امنیتی و انتظامی ضمن محاصره معترضان آنان را متفرق کردند.

این نهاد حقوق بشری افزود "این برنامه ها و سیاست های تبعیض آمیز در راستای برنامه تغییر ساختار جمعیتی اقلیم اهواز توسط حکومت مرکزی ایران تعریف می شود. حکومت در صدد تغییر ساختار جمعیتی اهواز و کوچاندن ساکنان عرب بومی اقلیم و انتقال قومیت های دیگر به این منطقه است. روند کوچاندن عرب های اهواز از طریق سیاست های حذفی و فقر و به حاشیه راندن و بیکاری و محرومیت انجام می شود."

به نقل از سایت العربیه نت