انتظارات از انتخابات زودهنگام بریتانیا

ترزامی نخست وزیر بریتانیا-گتی ایمج

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا هفته گذشته خواهان برگزاری انتخابات پیش از موعد در این کشور شد. این در حالی است که وی پیش از این، با برگزاری این انتخابات مخالف بود.

نخست وزیر بریتانیا با انتقاد از موضع اپوزیسیون در «تفرقه پراکنی»، این اقدام را برای رهبری قوی و با ثبات کشور چه در راستای مذاکرات «برکسیت» و چه فراتر از آن، ضروری دانست. او با تاکید بر اینکه «از روی اکراه» به این جمع بندی رسیده، گفت: «در هفته های اخیر حزب کارگر تهدید کرده علیه توافق نهایی که با اتحادیه اروپا داشتیم رای بدهد. لیبرال دمکراتها گفته اند که می خواهند بر سر تلاش های دولت مانع تراشی کنند و حزب حاکم اسکاتلند می خواهد ضد قانونی که رسما عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا را لغو کرده رای بدهد. اعضای غیر منتخب مجلس اعیان هم نشان داده اند که در هر مرحله با ما سرجنگ دارند.»

می با اذعان به اکثریت شکننده محافظه کاران در پارلمان، با متهم کردن مخالفان به «اشتباه» و دست کم گرفتن عزم دولتش، تصریح کرد: «دو دستگی در وست مینستر توانایی ما را برای اجرای یک برکسیت موفق به خطر می اندازد و موجب ایجاد عدم قطعیت و بی ثباتی در کشور می شود. کاری که آنها می کنند خدشه دار کردن کاری است که ما باید در خانه بکنیم تا برای برکسیت آماده شویم و این دولت را در اتحاذ مواضعش حین مذاکره با اروپا تضعیف می کند.»

ترزا می برای برگزاری انتخابات، پیش از موعد مقرر یعنی سال ۲۰۲۰ باید همراهی دست کم دو سوم از نمایندگان پارلمان را داشته باشد.

اگرچه ترازمی این انتخابات را برای به دست آوردن صندلی بیشتر برای حزبش برگزار می کند، اما نتیجه انتخابات می تواند برخلاف خواسته وی باشد.

جرمی کوربین، رهبر اصلی ترین حزب مخالف دولت یعنی حزب کارگر از این انتخابات استقبال کرده است.

از سوی دیگر تیم فرون، رهبر حزب لیبرال دموکرات هم ضمن استقبال از برگزاری انتخابات زودهنگام، آن را فرصتی برای تغییر در بریتانیا ارزیابی کرده است.

انتخابات بریتانیا 8 ژوئن برگزار می شود.


Subscribe to the discussion