ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا... فاجعه ای برای همه

[caption id="attachment_4342" align="aligncenter" width="940"]دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا[/caption] لندن: جود الحلوانی التمیمی  چند ماه پیش بود که همه به سخنرانی های ترامپ در جریان تبلیغات انتخاباتی گوش می کردیم. در آن زمان، ترامپ از تصمیم گیری ها و اقدامات آینده در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سخن می گفت. در واقع، بیشتر اظهارات ترامپ مایه نگرانی جامعه آمریکایی و نیز جامعه بین الملل بود و از گفته های ترامپ به عنوان اظهاراتی تکاندهنده در مورد اقلیت ها یاد شد که با ارزش های اجتماعی آمریکا منافات دارد. به محض اینکه ترامپ به آرزوی خود رسید و بر کرسی ریاست جمهوری آمریکا تکیه زد تمامی اظهارات خود را رفته رفته در عمل پیاده کرد. در این راستا؛ فرمان اجرایی ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود مسلمانان هفت کشور اسلامی به ایالات متحده آمریکا صادر شد. در حالیکه جناب آقای ترامپ بر این باور است که اقداماتی این چنینی منجر به تقویت امنیت داخلی آمریکا می شود عده بسیاری معتقدند افزایش شکاف میان آمریکا و مسلمانان –خواه شهروندان یا گروه ها یا کشورها- بستری برای افزایش موج نفرت ایجاد می کند. احساسات نفرت و بیزاری از دیگران پایه و اساس واکنش های خشونت بار را تشکیل می دهند و بی گمان، کسی نه با چنین رفتاری موافق بوده و نه خواهان وقوع آن است. محرومیت دانشجویان مسلمان از ادامه تحصیل در آمریکا و یا خودداری از بازگشت خانواده های مسلمان به خانه و محل کار و زندگی خود در آمریکا یکی از اقداماتی است که می تواند منجر به رشد احساسات منفی در آنها شود. آنچه آشکار به نظر می رسد این است که اقدامات ترامپ تفاوتی میان اهمیت مقابله با تروریسم و تندروی در هر جایی و در کلیه گروه ها و ادیان از جمله کسانی که ادعای مسلمانی دارند و آسیب رساندن به منافع اکثریت مسلمانان صلح جو قائل نیست. این در حالیست که خود مسلمانان بزرگ ترین قربانیان تروریسم هستند. ترامپ اصطلاح مقابله با "تروریسم اسلامی" را در واقع دستاویزی برای توجیه اقدامات خود قرار داده اما این امر می تواند به بهانه ای برای شانه خالی کردن از مسائل عادلانه ملت های عرب و اسلامی تبدیل شود. نهادینه کردن اقدامات نژاد پرستانه علیه اقلیت ها و ملت های دیگر نکته ای است که می توان آن را از تصمیم گیری های ترامپ استنباط کرد. قرار دادن اقدامات نژاد پرستانه در قالب قانونی و عدم ایجاد معیارهای شفاف برای تعریف تروریسم در سطح بین المللی منجر می شود تا کشورهای عربی و مسلمان به یکی از قربانیان جریان های راستگرای افراطی در غرب تبدیل شوند. ما در واقع، اینک، شاهد قدرت گرفتن این گروه ها در اروپا و آمریکا هستیم و نمونه آن هم رسیدن ترامپ به پست ریاست جمهوری است. شایان ذکر است که گروه های تروریستی از اقداماتی این چنینی برای توجیه جنایت های خود بهره برداری می کنند. گروه های تروریستی همواره در جذب ساده لوحان و افراد منحرف برای ترویج باورهای انحرافی و شرورانه خود موفق عمل کرده اند و توجیه آنان هم مفهوم دشمنی غرب با مردم عرب و مسلمانان است. از این رو، می توان گفت  فرمان ها و اقدامات ترامپ هدیه ای به گروه های تروریستی نظیر داعش تقدیم می کند و به مثابه سرپوشی برای توجیه کردارها و اقدامات جنایتکارانه آنها است. بنابراین، فرمان ها و تصمیم گیری هایی که ترامپ هدف از آنها را تقویت امنیت ایالات متحده آمریکا عنوان می کند می تواند نتیجه معکوس داشته باشد.   اما، ما همچنان به ارزش های اصیل درج شده در قانون اساسی آمریکا و وجدان اکثریت قاطع مردم آمریکا امید بسته ایم.  تبلور این ارزش ها را در اعتراضات مردم و سازمان های مدنی و مطالبات مبتنی بر لغو فرمان های ترامپ شاهد بودیم. چندین دادگاه در آمریکا حکمی مبنی بر توقف موقت اجرای فرمان ترامپ صادر کردند. این موضع گیری ها مایه امیدواری است به اینکه وضعیت به حالت طبیعی برگردد، حتی اگر کمی طول بکشد.