احیای هارمونی گمشده بین جامعه و محیط زیست در نئوم

نظمی النصر مدیر عامل شرکت نئوم (الشرق الاوسط)

نظمی النصر مدیر عامل شرکت نئوم گفت «شهر نئوم با توجه به درک اهمیت محیط زیست در شکل آینده طراحی شده و این شهر جنبه های نوین زندگی را معرفی و هارمونی گمشده بین جامعه و محیط زیست را احیا می کند».

النصر در اظهاراتی در نشست «سعودی سبز» در حاشیه بیست و هفتمین اجلاس تغییر اقلیم (کاپ ۲۷) گفت «ساکنان نئوم با پیاده روی چند دقیقه ای از خانه های خود می توانند به مناطق حفاظت شده برسند». چنین شرایطی نیازمند حفاظت از حیات وحش و ایجاد محیط مناسب برای تکثیر حیوانات در یک محوطه دو میلیون هکتاری است.

النصر افزود «در این شهر صرفا از انرژی پاک استفاده می شود و ما در حال حاضر با یک شرکت ژاپنی و یک پژوهشگاه فرانسوی برای احداث یک ایستگاه آب شیرین کن آب دریا با استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر همکاری می کنیم. همه سیستم های حمل و نقل در این شهر دوستدار محیط زیست هستند و تاکسی های هوایی در نئوم به واقعیت تبدیل می شوند».

النصر توضیح داد «درختکاری یکی از موارد مورد توجه در نئوم است و پروژه کاشت یک و نیم میلیون اصله درخت آغاز شده و احیای یک و میلیون میلیون هکتار از زمین ها در حال انجام است».

او در پایان تاکید کرد «تمامی بخش های نئوم بیانگر هارمونی بین جامعه و محیط زیست است و این شهر در راستای بهبودی ارتباط انسان و طبیعت نقش آفرینی می کند».