درود به زنان ایران

وقتی یکی از متهمان به ارتکاب جنایت علیه بشریت رئیس جمهور ایران می شود خبر کشته شدن زندانی زیر شکنجه تکراری و امری روزمره به شمار می رود. وقتی گفتمان زن ستیزی حاکم می شود و زن را تابع مرد و بدون حق و حقوق مستقل می خوانند خبر بازداشت و شکنجه زنان تا حد مرگ به دلیل عدم رعایت پوششی که به نظر حاکمان مناسب است تکراری و امری روزمره می شود.

ایران دوره جمهوری اسلامی شبیه هیچ جای دنیا نیست البته نه به خاطر اینکه خشونت تنها کارکرد مورد نظر رژیم برای تعامل با مردم است چون کشورهای دیگری هستند که ظلم و جنایت در آنها بیداد می کند اما حاکمان قاتل و بنیاد گرا در ایران مدعی هستند که با تکلیف الهی دست به خشونت و کشتار می زنند.

ابراهیم رئیسی که در ۲۰۲۱ پس از انتخابات مهندسی شده و حذف رقبای اصلی اش توسط شورای نگهبان به عنوان رئیس جمهور ایران روی کار آمد یکی از متهمان ردیف اول اعدام های ۱۹۸۸ به شمار می رود چون او از جمله اعضای «کمیته مرگ» بود که هزاران زندانی سیاسی را اعدام کرد.

کشتار تابستان ۱۹۸۸ فقط به اعدام چند هزار زندانی محدود نیست بلکه چند سال پیش فایل صوتی درباره جلسه «کمیته مرگ» درباره این اعدام ها منتشر شد که اظهارات آیت الله حسینعلی منتظری (او پس از انقلاب قائم مقام وقت خمینی شد اما در سال ۱۹۸۸ از این سمت برکنار گردید) در جلسه اعضای «هیات مرگ» را در بر می گیرد. وزارت اطلاعات با فشار و تهدید دفتر منتظری و فرزندش از انتشار فایل صوتی جلوگیری کردند.

منتظری نسبت به اعدام زنان و دختران به صورت جداگانه اعتراض کرده و در جلسه کمیته مرگ گفته از این زنان و دختران تعهد کتبی بگیرید که توبه کنند و به زندان برگردند.

منتظری در کتاب خاطرات خود که در سال ۲۰۰۰ منتشر شد می گوید تجاوز به دختران باکره در زندان ها رواج داشت و می نویسد «به مقامات قوه قضائیه و مسئولان زندان اوین و مسئولان دیگر به نقل از امام گفتم که اعدام دختران عضو یا هوادار مجاهدین خلق جایز نیست و به مقامات قضایی توصیه کردم که برای آنها حکم اعدام صادر نکنند.. این گفته های من است اما آنها اظهاراتم را تحریف کردند و به نقل از من گفتند: دختران باکره را اعدام نکنید بلکه شب قبل از اعدام با آنها ازدواج کنید و بعد اعدام اجرا شود».

البته نهادهای حقوق بشری هم اقدام مزبور را تایید کرده اند و گفتند که ماموران اطلاعات و سپاه در ابتدا به دختران عضو یا هوادار سازمان های اپوزیسیون تجاوز می کردند و بعد حکم اعدام اجرا می شد.

«المجله» در شماره اول اکتبر ۲۰۱۶ (نسخه عربی) روایت برخی از بازماندگان جنایت های اعدام رژیم آخوندی را منتشر کرده است که یکی از آنها متعلق به فرزین کرباسی تحلیلگر سیاسی ایرانی است. او گفت «جمهوری اسلامی قانون اساسی و قانون ندارد چون آنها فکر می کنند که هنوز در مرحله انقلاب هستند و انقلاب اسلامی ایران هنوز ادامه دارد و به همین دلیل دادگاه های انقلاب اختیارات ابدی و نامحدود دارند. رویدادهای بعد از انقلاب چه در دوره کنونی یا در سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۸ تفاوتی با یکدیگر ندارند». کرباسی در گفتگوی آن زمان با «المجله» افزود «به زنان شب قبل از اعدام در زندان ها تجاوز میشد چون بنا به روایت شیعیان دختر باکره به بهشت می رود و بازجویان برای ممانعت از ورود این زندانیان اعدامی به بهشت با صیغه کردن دختران تجاوز به آنها را مشروع قلمداد می کنند».

چند روز پیش دو عکس از مهسا امینی دختر ایرانی منتشر شد. این دختر جوان در یکی از عکس ها روسری سرش بود و بخشی از موهایش از زیر روسری پیدا. عکس دوم دختری را نشان می داد که روی تخت بیمارستان به اغما رفته است. او بعد به دلیل ضرب و شتم جانش را از دست داد و تلویزیون حکومتی ایران اعلام کرد «مهسا امینی متاسفانه درگذشت». نیروی انتظامی از مرگ مهسا به عنوان «حادثه تاسف بار» یاد کرد.

مهسا امينی تنها کسی نیست که در دوره جمهوری اسلامی کشته شد. اینجا ایران ولی فقیه است که زنان پای چوبه دار می روند و شکنجه می شوند. این رفتار و زن ستیزی همواره با دلایل «مذهبی» توجیه می شود. اما کدام دین و مذهب مجوز شکنجه و زن ستیزی را صادر کرده است؟ می گویند اگر دختر باکره باشد به بهشت می رود. اما چطور خودشان می خواهند سرنوشت دختران را با ارتکاب جنایت تجاوز تغییر دهند؟ می گویند بی حجابی خلاف دین و شریعت است اما مگر می شود زنان را به زور مجبور کرد با حجاب شوند و سر و گردنشان را بپوشانند و آیا رژیم ایران فکر می کند که اگر زنان را مجبور به پوشیدن حجاب کند آنها مومن خواهند شد؟ این کاسبان دین می خواهند چه کسی را فریب دهند؟ و چطور افراد مومن این رفتار را می پذیرند؟

اعتراضات اینک خیابان های ایران را فراگرفته و خوشه های خشم پس از مرگ امینی شعله ور شده است اما از بخت بد زنان ایران همواره در اعتراضات و خیزش های خشم مردمی دولت حاکم در آمریکا حاضر است تا همه چیز را به خاطر رسیدن به توافق با آخوندهای ایران نادیده بگیرد. مگر «جنبش سبز» یادمان رفته؟ یا مگر ظلم و ستم علیه زنان و جلوگیری از آموزش دختران در دوره طالبان در افغانستان را نشنیده ایم و دولت فعلی آمریکا به خاطر رسیدن به توافق با طالبان همه چیز را نادیده گرفت. رژیم ایران دانشجویان دختر را از حق تحصیل در ده ها رشته تخصصی محروم کرده و مدعی است که این رشته ها برای فارغ التحصیلان دختر بازار کار ندارد. حکومت دختران را از تحصیل در بیش از هفتاد رشته دانشگاهی به دلایل مختلف منع کرده است. این فریاد دادخواهی زنان در دوره حکمرانی آخوندها است. در دوره حکمرانی آخوندها اینکه زن باشی و رویای زندگی داشته باشی نفرین مضاعف است.

 *روزنامه نگار سوری