این تاریخ را به خاطر بسپار

*این مقاله در وب سایت الشرق الاوسط فارسی منتشر شده است