گورباچف؛ «قاتلی» که دوبار کشته شد

*این مقاله در وب سایت الشرق الاوسط فارسی منتشر شده است