اولین گالری شخصی کوثر الحسینی نقاش سعودی در دمام

گالری کوثر الحسینی نقاش سعودی

اولین گالری شخصی (کاف) کوثر الحسینی نقاش سعودی در تالار هنرهای عبد الله الشیخ در ساختمان انجمن فرهنگ و هنرهای دمام به مدت هفت روز برگزار می شود.

گالری کوثر الحسینی از سوی خانم شعاع الدوسری نقاش سعودی و با حضور یوسف الحربی مدیر انجمن فرهنگ و هنرهای دمام و جمعی از چهره های فرهنگی و رسانه و هنری افتتاح شد.

شعاع الدوسری در این مراسم گفت «الحسینی اولین گالری شخصی اش را راه اندازی کرد و این انگیزه قوی به هنرمندان زن و مرد سعودی می دهد تا دست به اقدام مشابه بزنند».

الدوسری افزود «کوثر الحسینی نام هنری خود را مطرح کرد و چهره هنری خود را به ما معرفی نمود و سبک رئالیسم را با تمام جزئیات قشنگش نشان داد. او در برخی آثارش سعی کرد از رئالیسم به سمت سبک انتزاعی و سبک های دیگر هم برود و در این کار موفق بود و بی گمان به جایگاه های برتر دست پیدا خواهد کرد. این گالری به هنرمندان دیگر انرژی مثبت و انگیزه می دهد تا دست به اقدام مشابه بزنند».

از سوی دیگر، خانم یثرب الصدیر نقاش سعودی و سرپرست کمیته هنرهای تجسمی انجمن فرهنگ و هنرهای دمام گفت «در انجمن فرهنگ و هنرهای دمام به روی همه هنرمندان با سبک های هنری معاصر باز است و ما از نقاشان برای برداشتن گام اول و راه اندازی گالری شخصی حمایت می کنیم».

او اضافه کرد «گالری کاف اولین گالری شخصی کوثر الحسینی است و ما در اینجا حضور داریم. آثار کوثر الحسینی در گالری های گروهی انجمن فرهنگ و هنرهای دمام حضور دارند و کوثر الحسینی در این گالری ها آثار متنوع خود را به نمایش گذاشته که از سبک های متنوع هنری مثل رئالیسم جادویی و رئالیسم و انتزاعی هستند».

کوثر الحسینی نقاش سعودی در این زمینه گفت «انجمن فرهنگ و هنرهای دمام تمام موانع و مشکلات را برطرف کرد و بدین ترتیب موفق به برگزاری گالری شخصی ام در این انجمن شدم. انجمن فرهنگ و هنرهای دمام از تمامی هنرمندان زن و مرد حمایت می کند».

او افزود‌ «در ابتدا انیمه می کشیدم سپس به سمت رئالیسم رفتم و سالیان سال آثاری به سبک رئالیسم خلق کردم و چند ماه پیش سعی کردم به سبک دیگری بروم و در چند نمایشگاه گروهی در حائل و خبر و دمام حضور داشتم».