« به خاطر بیروت، جهان را نابود کنیم؟»

*این مقاله در وب سایت الشرق الاوسط فارسی منتشر شده است