قطاری که به سمت پرتگاه می‌رود

*این مقاله در وب سایت الشرق الاوسط فارسی منتشر شده است