رشد ۲۴ درصدی شاخص تولید صنعتی سعودی

کارگران کارخانه آلومینیوم در راس الخیر (فرانس پرس)

شاخص تولید صنعتی سعودی در ماه مه ۲۰۲۲ نسبت به ماه مه ۲۰۲۱ رشد ۲۴ درصدی داشته و دلیل آن افزایش کسب و کارهای صنایع معدنی و بهره برداری از معادن سنگ و صنایع تبدیلی و بالا رفتن عرضه برق و گاز اعلام شده است.

سازمان آمار سعودی یکشنبه (۱۰ ژوئیه) در گزارش ماهانه شاخص تولید صنعتی گفت «شاخص فعالیت معادن و بهره برداری از معادن سنگ در ماه مه ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۳.۳ درصدی داشته است. رشد شاخص صنایع تبدیلی در ماه مه ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸.۸ درصد بوده و حوزه عرضه برق و گاز نیز در ماه مه ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳ درصدی را تجربه کرده است». 

این گزارش افزود «شاخص كل توليدات صنعتی در ماه مه نسبت به ماه آوریل رشد ۱.۲ درصدی داشته و دلیل آن افزایش ۰.۹ درصدی کسب و کارهای معادن و بهره برداری از معادن سنگ و رشد ۰.۲ درصدی صنایع تبدیلی و افزایش ۲۴.۹ درصدی عرضه برق و گاز اعلام شده است».

سازمان آمار سعودی گزارش های آماری حوزه صنعت از جمله شاخص تولید صنعتی را منتشر می کند و این شاخص اقتصادی بیانگر رشد و افت حجم تولیدات صنعتی با توجه به آمارهای تولید هر بخش است. گزارش ماهانه شاخص تولید صنعتی آمار حوزه های معادن و بهره برداری از معادن سنگ و فعالیت صنایع تبدیلی و حوزه عرضه گاز و برق را اعلام می کند.