همکاری بین «العلا» و IUCN برای حفاظت از طبیعت

حفاظت از طبیعت و بازگرداندن تعادل اکولوژیکی هدف اصلی قرارداد است (الشرق الاوسط)

هیات پادشاهی استان العلا در نشست بین المللی حفاظت از طبیعت در شهر مارسی فرانسه شرکت کرد. حمایت و توسعه مناطق حفاظت شده و اداره میراث طبیعی از جمله برنامه های این نهاد سعودی است که در قالب برنامه فهرست سبز اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) و اداره و احیای طبیعت وحشی اجرا می شود.

شاهزاده بدر بن فرحان رییس هیات پادشاهی استان العلا و دکتر برونو اوبرله مدیر کل IUCN تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

 

این توافق در اجرای اهداف هیات پادشاهی استان العلا به منظور حفاظت از طبیعت و بازگرداندن تعادل اکولوژیکی در این استان موثر خواهد بود و در ارتقای موقعیت العلا به عنوان یکی از قطب های گردشگری تاریخی و طبیعت و فرهنگ در جهان سهیم است.

هدف هیات پادشاهی استان العلا بازگرداندن تعادل اکولوژیکی به این منطقه است و این برنامه با طرح «سعودی سبز» همسویی دارد. ۸۰ درصد مساحت العلا مناطق حفاظت شده خواهد شد و ۶۵ هزار هکتار زمین های بایر و شوره زارهای این منطقه اصلاح و با پوشش گیاهی احیا می گردد. بناست که بیش از ۲۰۰ گونه درخت بومی و ۳ میلیون درخت در منطقه کاشته شود.

 

یکی از مفاد این توافقنامه درباره ارایه طرح های آموزشی نوین و ظرفیت سازی در خصوص حفاظت و مدیریت پایدار منابع طبیعی و ظرفیت سازی در حوزه توسعه و اداره گردشگری و تنظیم و برگزاری نشست های مشترک کارشناسان بین المللی و اعضای کمیته IUCN است.

مهندس عمرو المدنی رییس اجرایی هیات پادشاهی استان العلا گفت «این توافقنامه منجر به حمایت از تلاش های حفاظت از طبیعت در جهان می شود و همکاری با IUCN در سه سال آینده کمک می کند تا نقش موثری در این نهاد ایفا کنیم و برنامه هایمان را با بهره گیری از تجارب گوناگون و ارزشمند نهاد مزبور در عرصه حفاظت از طبیعت پیش ببریم و چشم انداز و اهدافمان را در عمل اجرا کنیم».

 

هیات پادشاهی استان العلا رویکرد پایداری برای اجرای برنامه های راهبردی تنظیم کرده که در قالب توجه و بازسازی محیط زیست انجام می شود. برنامه ها و طرح های زیست محیطی متنوعی از جمله بازسازی منطقه حفاظت شده ۱۵۶۰ کیلومتری شرعان در دست اجرا است. بازگرداندن و حفظ تعادل اکولوژیکی و تکمیل عناصر طبیعی در منطقه حفاظت شده شرعان برنامه اصلی این پروژه است.

 

برنامه های راهبردی بلند مدت دیگری برای حفاظت از منطقه خیبر وجود دارد و بدین منظور ارزیابی جامعی درباره حیوانات و گیاهان بومی منطقه انجام می شود و به منظور بازسازی زیست بوم ها باغی برای کاشت ۵۶ گونه گیاهی ساخته خواهد شد. سیاست های آبیاری و استفاده از گونه های گیاهی بومی از دیگر برنامه های در حال اجرا است.

 

«سفر به گذشته» از جمله برنامه های هیات پادشاهی استان العلا در ماه آوریل به منظور تبدیل شدن العلا به یکی از قطب های گردشگری فرهنگی و طبیعت گردی و گردشگری سبز در جهان است. این برنامه منجر به حفاظت از منابع طبیعی و دست یابی به اهداف برنامه افزایش منابع اقتصادی مد نظر در سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی می شود.

 

سعودی در ۱۹۸۱ به عضویت سازمان  IUCN درآمد. هیات پادشاهی استان العلا برای اولین بار در نشست این نهاد بین المللی شرکت و در راستای حفاظت از طبیعت در کارگاه های آموزشی شرکت می کند و در گفتگوها و میزگردهای متعددی حضور خواهد داشت.