تاریخ نگاری الدرعیه باستان از طریق تاریخ شفاهی زنان

روایتگری تصویری زنان سالمند
تاریخ نگاری و نقش آفرینی الدرعیه از طریق برنامه ها و طرح های گوناگون ادامه دارد (واس)

برنامه های سازمان توسعه دروازه الدرعیه برای مستندسازی و تاریخ نگاری این شهر باستانی با قدمت بیش از ۵۷۵ ساله ادامه دارد. این نهاد در راستای حفظ و صیانت پایه های تاریخی و اصول فرهنگی ریشه دار در شهر باستانی الدرعیه که عرصه تحولات مهم و گوناگون بوده تلاش می کند.

طرح «تاریخ شفاهی زنان الدرعیه» از جمله برنامه های یاد شده است که برای اولین بار در سعودی به منظور مستند سازی روایت ها و داستان های عامیانه به اجرا گذاشته می شود.

 

سازمان توسعه دروازه الدرعیه برنامه های گوناگونی برای ابراز گنجینه های تاریخی و فرهنگی این شهر قدیمی و مستند سازی و پخش آن دارد. آموزش رقص جنگ، العرضه، و مشارکت در مستند سازی تاریخ شفاهی شهر با روایتگری تصویری سالمندان درباره رویدادهای تاریخی و فرهنگی از جمله این برنامه ها هستند. روایتگری تصویری در مورد موضوعات گوناگون همچون آموزش و مهمان نوازی و صنایع دستی و روابط اجتماعی و غذاهای سنتی و پوشش محلی انجام می شود.

سازمان توسعه دروازه الدرعیه در بیانیه ای که در خبرگزاری سعودی منتشر شده گفت «مستند سازی زندگی اجتماعی زنان الدرعیه و نشان دادن نقش و حضور زنان در جامعه بومی از جمله دستاوردهای این سازمان است. گروه تحقیقی و تاریخ نگاری سازمان توسعه دروازه الدرعیه پس از ده ها ساعت گفتگوی چهره به چهره با زنان الدرعیه در چند ماه گذشته موفق به مستند سازی روایت های مهم فراوانی شد».

 

این بیانیه افزود «برنامه سازمان فقط به روایت های تصویری و تولید و مستند سازی محدود نمی شود بلکه ما با بهره گیری از متخصصان و کارشناسان در الدرعیه در صدد تنظیم استانداردهای دقیق برای برگزیدن راویان و ارزیابی دقت و پیوستگی رویدادهای روایت هستیم».

 

این سازمان سعودی خاطر نشان کرد که این برنامه بر پایه های علمی درباره ارتباط و گاه شماری تنظیم شده و روند گردآوری و بررسی و مستند سازی رویدادهای مهم تاریخی در الدرعیه پس از پایان مرحله اول روایتگری تصویری آغاز می شود.

 

گفتنی است که ۲۰۰ ساعت مصاحبه دیداری و شنیداری تا کنون از سوی این سازمان ضبط شده است.