دانشگاه های سعودی در ردیف دانشگاه های برتر عربی و جهانی

گزارش تایمز ۲۰۲۲ از جمله چهار رتبه بندی برتر بین المللی
صعود رتبه دانشگاه های سعودی در گزارش های رنکیگ بین المللی و عربی ادامه دارد (الشرق الاوسط)

۱۵ دانشگاه سعودی در فهرست رتبه بندی دانشگاه های برتر دنیا از سوی «تایمز» که پنجشنبه (۲ سپتامبر) منتشر شد نسبت به نتایج سال گذشته پیشرفت بیش از ۵۰ درصدی داشتند و ۱۰ دانشگاه سعودی در این فهرست نتایج بهتری نسبت به پارسال کسب کردند که یک دستاورد ملی به شمار می رود.

طبق این گزارش ۱۱ دانشگاه سعودی نسبت به پارسال رتبه بهتری کسب کردند. دانشگاه ملک عبد العزیز به عنوان ۱۹۰ امین دانشگاه برتر جهان معرفی و دانشگاه ملک سعود و دانشگاه نفت و معدن ملک فهد موفق به حفظ موقعیت پارسال خود در جایگاه ۳۵۱ شدند. دانشگاه حائل و دانشگاه تبوک برای اولین بار در جمع برترین ها قرار گرفته و به ترتیب رتبه ۴۰۰ و ۵۰۰ را کسب کردند.

 

سیستم جدید پژوهشی و نوآوری دانشگاه های سعودی به عنوان سیستم برتر جهان از نظر تعداد استنادات و ارجاع و پتانسیل پژوهشی معرفی شده و از این نظر ۳۵ درصد پیشرفت داشته که بر رتبه بندی دانشگاه های کشور موثر بوده و باعث صعود رتبه های این دانشگاه ها شد.

 

افزایش حضور پژوهشی دانشگاه های سعودی و بهبود کیفیت و تاثیرپذیری تحقیقات دانشگاهی در چند سال گذشته از عوامل مهم در موفقیت های کنونی بوده است.

 

گزارش تایمز درباره رنکیگ دانشگاه های جهان از جمله ۴ گزارش برتر جهان در این باره است و دانشگاه های سعودی امسال دستاوردهای گوناگون داشتند.

 

۶ دانشگاه سعودی در رتبه بندی شانگهای در ردیف ۱۵۰ دانشگاه جهان قرار گرفتند که در این میان دانشگاه ملک عبد العزیز و دانشگاه ملک سعود به چشم می خورد.

 

نظام رتبه بندی سایمگو در اوایل سه ماه دوم سال میلادی جاری گزارش دانشگاه های برتر جهان را منتشر کرد و اکثر دانشگاه های سعودی در این فهرست بودند که در این میان می توان به دانشگاه علوم و فناوری ملک عبد الله و دانشگاه ملک عبد العزیز و دانشگاه ملک سعود اشاره کرد که به عنوان ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان معرفی شدند.

 

پایگاه رتبه بندی کیو اس گزارش خود را ۲۳ مارس ۲۰۲۱ منتشر کرد و ۱۴ دانشگاه سعودی از جمله دانشگاه ملک عبد العزیز و دانشگاه نفت و معدن ملک فهد در رده ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان معرفی شدند.

 

دانشگاه های سعودی با توجه به حمایت گسترده و نامحدود سران کشور و تلاش های جانفرسای وزارت آموزش برای تقویت و توانمند سازی سیستم آموزش عالی و افزایش بازدهی برنامه ها و پروژه های جاری و مطابقت تام با اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی موفق به کسب دستاوردهای کنونی شدند.