قیس سعید؛ رییس جمهور غیر معمولی تونس در شرایط غیر عادی

قيس بن المنصف بن محمد سعید هفتمین رییس جمهور تونس، سیاستمدار و استاد قانون اساسی دانشگاه است

سابقه کاری

 • قیس سعید استاد دانشگاه تونس و دبیر کل جمعیت قانون اساسی تونس از ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ بود و در سال ۱۹۹۵ به عنوان معاون رییس این سازمان منصوب شد.
 • او رییس گروه حقوق دانشگاه سوسه و نیز کارشناس حقوقی اتحادیه عرب و موسسه عربی حقوق بشر بوده است.
 • قیس سعید عضو کمیسیون ارزیابی پیش نویس قانون اساسی تونس در ۲۰۱۴ بود.

رییس جمهور تونس 

 • سعید، متولد فوریه ۱۹۵۸ با آرای کارشناسی و آکادمیک خود درباره مسایل حقوقی نگارش قانون اساسی پس از انقلاب شناخته شد.
 • او در ۲۰۱۹ نامزد انتخابات ریاست جمهوری تونس شد و در دور دوم انتخابات که در تونس به «زلزله انتخاباتی» شناخته شد با نبیل القروی رقابت کرد.
 • سعید به عنوان یک سیاستمدار غیر معمولی مشهور شد و از قبول اموال دولتی برای فاینانس کمپین تبلیغاتی خود در دوره انتخابات سرباز زد. هرچند او با توجه به قانون اساسی کشور می توانست به این اموال دسترسی پیدا کند اما با قرض گرفتن از اقوام خود و جمع آوری مبلغ ۱۰۰۰۰ دینار (حدود ۳۰۰۰ یورو) در فهرست نهایی نامزدهای انتخابات ثبت نام کرد.
 • قیس سعید به دور دوم انتخابات راه یافت که یک شوک مثبت و دستاورد بی سابقه در تونس تلقی شد چون او با بودجه شخصی و محدود در انتخابات به رقابت پرداخت.
 • قیس سعید در کمپین های تبلیغاتی از گروهی از داوطلبان جوان کمک گرفت و موفق به پیروزی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با اکثریت مطلق آرا شد.
 • قیس سعید از یک خانواده سیاسی انقلابی در تونس است و شعار کارزار انتخاباتی خود را «خواسته مردم» برگزید.
 • کمپین انتخاباتی او یک کمپین غیر سنتی و غیر متعارف بود. او نه وعده داد و نه برنامه مشخص و شفاف ارایه کرد بلکه به قهوه خانه های سنتی سر می زد و آنجا پای درددل و صحبت جوانان می نشست و به آنها وعده می داد ساز و کارهای حقوقی برای تامین مطالباتشان فراهم می کند.

اجرای وعده انتخاباتی 

 • شعار «خواسته مردم» برای سعید فقط جنبه تزیینی و دکوری نداشت بلکه دو سال پس از آغاز به کار ریاست جمهوری اوضاع تونس به قول خودش «به حد غیر قابل قبول رسید». سعید با اعلام چندین تصمیم خواسته مردم را اجرا کرد و مردم به خواسته شان رسیدند.
 • ساعاتی پس از اینکه مردم تونس در اعتراض به اوضاع اقتصادی و شرایط ناگوار شیوع کرونا در کشور به خیابان ها ریختند سعید از تصمیمات بی سابقه از جمله برکناری هشام المشیشی نخست وزیر و تعلیق پارلمان و لغو مصونیت اعضای پارلمان و برکناری کابینه خبر داد و گفت خود وی سکان قوه مجریه و قوه قضائیه را هدایت می کند. سعید وعده داد افرادی که در پرونده های فساد دست دارند و نیز جنایتکاران مورد پیگرد قرار می گیرند و نهادهای دولت و منافع مردم حفظ می شود.
 • اقدامات اعلام شده مورد استقبال گسترده مردم تونس قرار گرفت و آنها همان شب سخنرانی قیس سعید برای شادمانی و پایکوبی به خیابان ها ریختند تا از رییس جمهور خود که بنا به خواست مردم سیستم حاکم را برکنار کرد تشکر و قدردانی کنند.