قتل لقمان سلیم؛ سرآغاز قتل های زنجیره ای در لبنان؟

بیم دوستان لقمان درباره مقدمه سازی برای خاموش کردن صدای مخالفان
لقمان سلیم فعال و روشنفکر لبنانی

 

پرونده ترور لقمان سلیم پژوهشگر و فعال سیاسی لبنانی برای مردم لبنان بسته نشده است. اقدام جنایتکارانه ترور منتقد و مخالف سرسخت حزب الله لبنان برای مردم این کشور غافلگیر کننده بود. سلیم همواره مورد هجمه گسترده قرار داشت و همیشه به او برچسب خائن می زدند تا جایی که پارسال با ورود به خانه اش به نشانه تهدید و ارعاب یک تیر و یک اسلحه صدا خفه کن برایش گذاشته بودند با یک نامه تهدید آمیز. اما لقمان سلیم هیچ گاه کوتاه نیامد و هیچ گاه از انتقاد حزب الله و اسلحه این گروه دست نکشید و معتقد بود که در سیاست حزب الله منافع ایران بر مصلحت لبنان ارجحیت دارد.

سلیم که در سال ۱۹۶۲ در محله حریک واقع در ضاحیه جنوبی بیروت زاده شد و در دانشگاه سوربن فرانسه فلسفه خوانده در ۱۹۹۰ انتشارات الجدید و در ۲۰۰۴ یک مرکز پژوهش و تحقیق به نام «امم» بنیانگذاری کرد. دفتر این مرکز در محله حریک واقع در ضاحیه جنوبی بیروت بود. این منطقه محل استقرار و تمرکز حزب الله است. مرکز «امم» در راستای تحقیق و پژوهش در مورد جنگ داخلی لبنان و ایجاد آرشیو تاریخ اجتماعی و سیاسی در لبنان فعالیت می کند.

المجله با شماری از روزنامه نگاران و فعالان و دوستان سلیم گفتگو کرده است. این فاجعه به قدری سهمگین بود که تمامی این افراد حیرت زده بودند. مونا فیاض چهره سیاسی و دانشگاهی و یکی از دوستان لقمان سلیم در واکنش به این اقدام جنایتکارانه نتوانست احساسات خود را کنترل کند و با لحنی گریان گفت «این ترور چندین پیام داشت؛ اول خاموش کردن صدای چهره های معتبر شیعی منتقد و مخالف (حزب الله) و دوم سرکوب آزادی بیان و زدن تیر خلاص به آزادی بیانی که ما بر برخورداری از آن پافشاری می کنیم».

فیاض افزود «آنها با ترور سلیم در جنوب لبنان می خواستند این پیام را بدهند که مرحله دیگری از قتل های زنجیره ای آغاز شده است چون ایران در محاصره قرار دارد و به دنبال ایجاد تنش است».

فیاض افزود «اگر به این اقدام جنایتکارانه پاسخ مناسب داده نشود ترور و قتل های زنجیره ای ادامه پیدا می کند». او خاطر نشان کرد «اینکه چرا او را الان و دقیقا پس از اولین سالروز انفجار بندر بیروت در ۴ اوت کشتند به این دلیل است که اغلب مردم لبنان حزب الله را مسئول اصلی اوضاع کنونی و وضعیت دولت لبنان می خوانند و می گویند کشور توسط یک گروه ایرانی اسلحه به دست اشغال شده است».

او تاکید کرد «منتقدان (حزب الله) پس از ترور سلیم نخواهند ترسید. ما در لبنان می مانیم و لبنان را ترک نمی کنیم. این ترور در حقیقت تمام نیروهای آزادیخواه در لبنان را هدف گرفت».

محمد برکات مدیر وب سایت «اساس مدیا» در گفتگو با المجله گفت «این ترور در زمانی اتفاق افتاد که عرب ها و غربی ها لبنان را به حال خود رها کردند».

او افزود «طبق تهدید چند سال پیششان ما را در تختخواب و خودرو و اتاق خوابمان خواهند کشت. ما مخالفان شیعی امروز در خط مقدم دفاع از ملی گرایی عربی در برابر دامنه نفوذ ایران در خاورمیانه هستیم».

برکات معتقد است «ترور (لقمان سلیم) در شرایطی روی داد که می خواهند با خاموش کردن صدای مخالفان داخل کشور بحران تشکیل دولت را به نوعی ماست مالی کنند. یک بخشی از مساله هم مربوط به ماجرای مذاکره بین ایران و آمریکا است. آنها همچنین با ایجاد ناامنی در لبنان می خواهند بگویند که دوره ریاست جمهوری بایدن مردم کشورهای عربی و گروه های آسیب پذیر و منتقد بی پشت و پناه هستند».

برکات خطاب به کشورهای عربی گفت «لبنان را تنها نگذارید»، و خطاب به آمریکا افزود «ما را به لشکر ارتجاع و تندروی مذهبی واگذار نکنید».

او خاطر نشان کرد «قتل های زنجیره ای شروع شد و ادامه پیدا می کند. سناریوی عراق از طریق ترور پشت سر هم فعالان در لبنان در حال تکرار شدن است و می خواهند انقلاب لبنان و هر صدای منتقد را خاموش کنند».

از سوی دیگر، دکتر حارث سلیمان فعال سیاسی و چهره دانشگاهی لبنانی معتقد است «آنها یک فعال سیاسی و روشنفکر را کشتند که در راستای توانمند کردن زنان و جوانان فعالیت می کرد. پیام این جنایت روشن است. ضربه به سلیم چند سال پیش شروع شد. سلیم را خائن و مزدور خواندند. او را تهدید کردند که با اسلحه مجهز به صدا خفه کن می کشند. این تهدیدها مال امروز و دیروز نیست. لقمان در نبرد بین دو جریان کشته شد».

او افزود «ترور لقمان سلیم در چند مرحله انجام شد تا اینکه سرانجام کارش را با شلیک گلوله به سر یکسره کردند».

سلیمان معتقد است «این ترور زمانی انجام شد که افکار عمومی شیعیان لبنان دستخوش تغییر شده و گفتمان منطقی لقمان سلیم بازتاب و اثر گسترده ای بین شیعیان کشور داشت و موازنه قوا در حال تغییر است».

او افزود «شواهد نشان می دهد که شاید آمریکا و ایران به توافق برسند. وقتی روابط بین نیروها و حکومت های خودکامه در خاورمیانه از یک سو و غربی ها از سوی دیگر رو به بهبودی می رود موج سرکوب و ترور مخالفان در داخل آغاز می شود».

در این راستا، عماد قمیحه روزنامه نگار لبنانی با محکوم کردن «این اقدام جنایتکارانه» گفت «قتل یک روش وحشیانه است و توسط گروه هایی اعمال می شود که با دنیای کنونی سنخیت ندارند».

او از دولت و دستگاه های امنیتی خواست عاملان این جنایت را شناسایی و معرفی کنند.

عماد در پایان گفت «اگر تحقیق در مورد این حادثه به جایی نرسد و قاتل شناسایی نشود اتهام حزب الله به دست داشتن در آن موجه خواهد بود».