• شماره جدید

نبرد ادلب

ایلی فواز همه نگاه ها به ادلب خیره شده است. نبرد پس گرفتن ادلب از دست حکومت اسد و روسیه …