• شماره جدید

شروع از نقطه صفر

سال 1963 بود که احمد النجار، اقتصاددان مصری، انقلاب بی‌سروصدایی را از یک شهر کوچک و ناشناخته در 75 کیلومتری …