• شماره جدید

انتخابات بدون برنامه

روز جمعه ۲۴ خرداد ( ۱۴ژوئن ) قرار است انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و چهارمین دور شوراهای شهر و روستا …

شروع از نقطه صفر

سال 1963 بود که احمد النجار، اقتصاددان مصری، انقلاب بی‌سروصدایی را از یک شهر کوچک و ناشناخته در 75 کیلومتری …