• شماره جدید
شهیر شهیدثالث

شهیر شهیدثالث

شهیر شهیدثالث تحلیلگر و روزنامه نگار مقیم کاناداست. او دربارۀ سیاست داخلی و خارجی ایران مطلب می نویسد. می توانید با ایمیل shahir@iranamerica.org با وی تماس بگیرید.