• شماره جدید
عمر رحمان

عمر رحمان

عمر رحمان روزنامه نگاری مستقل و مفسر فعال در حوزه مسائل اجتماعی-سیاسی خاورمیانه است. آثار وی در جرایدی نظیر فارین پالیسی (Foreign Policy)، گاردین، الجزیره و نشریات بین المللی متعدد دیگری به چاپ رسیده است. آدرس وب سایت وی www.orahman.com است.