• شماره جدید
مصطفی الدسوقی

مصطفی الدسوقی

مصطفی الدسوقی روزنامه نگار و پژوهشگر مصری است. وی در حال حاضر مقیم لندن است.