• شماره جدید
کوری شیک

کوری شیک

کوری شیک محقق اندیشکده هوور در دانشگاه استنفورد .. نویسنده روزنامه "لس آنجلس تایمز"