• شماره جدید
حسین موسویان

حسین موسویان

سید حسین موسویان، سفیر سابق ایران و سخنگوی تیم مذاکره کننده هسته ای بود. او هم اکنون در دانشکده وودرو ویلسون پرینستون به عنوان پژوهشگر فعالیت می‌کند آخرین کتاب او «بحران هسته ای ایران: خاطرات» است که توسط انتشارات بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی منتشر شد.