• شماره جدید
آندره کالا

آندره کالا

آندره کالا روزنامه نگار آزاد مقیم مادرید است که به صورت تخصصی درباره سیاست خاورمیانه و اروپا و نیز مسائل انرژی در جهان مطلب می نویسد.