• شماره جدید
امیر طاهری

امیر طاهری

امیرطاهری در سالهای ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۹ سردبیر روزنامه کیهان بود. او برای چندین نشریه کار کرده یا برای آنها مقاله نوشته است، یازده کتاب منتشر کرده است و از سال ۱۹۸۷ برای الشرق الاوسط مقاله می نوشته است. طاهری چندین جایزه در زمینه روزنامه نگاری برده است و در سال ۲۰۱۲ در مراسم سالانه جایزه رسانه های انگلستان، ، عنوان روزنامه نگار بین المللی سال انجمن سردبیران انگلیس و انجمن خبرنگاران خارجی را از آن خود کرد.

پاسداران انقلاب

چند باور اشتباه در مطالعات مربوط به ایران از زمان انقلاب حاکم بوده است. یکی از این باورها، ادعای اینکه …