• شماره جدید
علی سمان

علی سمان

علی سمان، نویسنده‌ای مصری است که پیش از این مشاور رییس جمهور جمال ناصر و مشاور رییس جمهور محمد انور سادات بوده است.