• شماره جدید
امروز لندن, فناوری

دانشگاه کمبریج استاد لگو استخدام می کند

لگو
لگو
لگو

دانشگاه کمبریج به دنبال یک استاد لگو می‌گردد  و بنیاد لگو ۲.۵ میلیون پوند برای این سمت شغلی هزینه می‌کند.

این شغل، در اصل دربرگیرنده مطالعه اهمیت بازی کردن و روح بازیگوشی در کل فرایند آموزش است.

این بنیاد همچنین ۱.۵ میلیون پوند را صرف پشتتیبانی مالی از یک مرکز تحقیقاتی بازی در دانشگاه کمبریج کرده است.

هدف دانشگاه شکل‌دادن به تحقیقاتی است که از طریق آن، بچه‌ها مجهز به مهارت‌های قرن ۲۱ مانند حل مشکل‌، کار تیمی و خویشتنداری شوند.

فردی که موفق به کسب این پست شغلی شود، حقوق سالانه‌اش ۸۴هزار پوند خواهد بود؛ حقوقی که استادان کمبریج به طور متوسط دریافت می‌کنند.

مقاله قبلیمقاله بعدی
مجله فارسی
مجله با ارائه مجموعه‌ای از مقاله‌های منسجم به مهم‌ترین مسائل پیش روی خاورمیانه و جهان امروز می‌پردازد. مجله ما تلاش دارد تحلیل‌های دقیقی از تازه‌ترین رویدادهای جهان در اختیار خواننده قرار دهد. از تحلیل سیاسی اخبار پیشرفت و توسعه گرفته تا مشاجرات مابین روشنفکران درجه یک جهان و مصاحبه‌ها با چهره‌های سیاسی سرشناس برای پوشش تمام زاویه‌های امور در نظر گرفته می‌شوند.

پاسخی بگذارید